Comunicat de presa Te invitam sa te alături proiectului A.C.T.U.G.A.L – Antreprenoriat Competitivitate Tehnologie Utilitate prin GRUP de Acțiune Locala

Asociația Centrul Român pentru Comunicare Filiala Gorj C.R.C. anunță derularea proiectului A.C.T.U.G.A.L – Antreprenoriat Competitivitate Tehnologie Utilitate prin GRUP de Acțiune Locala care are ca si SCOP Creșterea nivelului de competente in antreprenoriat în comunitățile țintă, susținând înființarea de noi întreprinderi de către grupul țintă & NEETs și doresc să înființeze o afacere (capacitarea acestora instruindu-i, dezvoltându-le competente educaționale în mediul antreprenorial pentru dezvoltarea propriei afaceri) implementând-o cu ajutorul oportunităților antreprenoriale de finanțare oferite de fonduri interne și externe pentru afaceri

Asociația Centrul Român pentru Comunicare Filiala Gorj C.R.C. alături de toți partenerii ONG-urile coordonatoare urmăresc o abordare pe termen lung a prezentei inițiative pentru a putea contribui direct la promovarea si multiplicarea rezultatelor proiectului si asigurarea unui impact larg si sustenabil prin intermediul proiectului/ platformei web StartUP SMART BUSINESS pentru TINE(RI) grup țintă l va fi preocupat de acest demers crescând accesul si participarea activa la mediul antreprenorial in rândul tinerei generații. De altfel toate instrumentele si metodele de promovare antreprenorială Mass-Media & Internet/social media pentru susținerea mediului antreprenorial din proiect:

 SERVICII suport StartUp: Servicii suport de capacitare StartUp, Servicii suport de informare / consiliere online StartUp;

 Campaniile de promovare antreprenorială Mass-Media & Internet/social media a oportunităților de finanțare a afacerilor, (prin înființarea, crearea si dezvoltarea de noi instrumente, cai de comunicare si metode de promovare antreprenorială Mass-Media & Internet/social media diverse precum si utilizarea, dezvoltarea celor deja existente),

 Distribuirea Materialelor informative imprimate: Ghidul web StartUp SMART BUSINESS pentru TINE(RI), Afișe, Postere, 6 tipuri de Pliante informative tematice StartUp

 Crearea si dezvoltarea platformei web StartUP SMART BUSINESS pentru TINE(RI) (realizata in scopul facilitării accesului la informații privind oportunitățile antreprenoriale de implementare/finanțare a afacerilor StartUP)

 Implicarea mass-mediei in promovarea antreprenorială StartUp in promovarea a oportunităților antreprenoriale de finanțare a afacerilor StartUp,

 Publicația de interes public cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori - Ghidul web StartUp SMART BUSINESS pentru TINE(RI)

toate acestea își propun o abordare integrata inexistenta in acest moment pentru grupul țintă propus & NEETs la nivelul comunităților țintă si privind următoarele:

 importanta participării si implicării active a întregului grup țintă & NEETs, oferindu-le servicii de informare / conștientizare, distribuire Media & Internet/social media cu privire la oportunitățile antreprenoriale si de implementare/finanțare a afacerilor StartUP;

 implicarea activa tuturor factorilor interesați de mediul antreprenorial facilitând transmiterea informațiilor privind cunoașterea oportunităților antreprenoriale de implementare/finanțare a afacerilor active, mult mai ușor de către tineri, atrăgându-i pe aceștia in afaceri/proiecte;

 oferirea unor SERVICII suport StartUp concrete de afaceri (directe si online) prin:

 capacitare, recrutare StartUp - care se concentrează pe principalele probleme cărora viitorul tânăr antreprenor trebuie să le găsească rezolvare

 informare StartUp - punând un accent deosebit pe aspectele practice concrete de afaceri

 consiliere StartUp – a tinerelelor care și-au creat deja o firmă dar vor să-și dezvolte în continuare propriile afaceri StartUp,

a întregului grup țintă & NEETs / viitori antreprenori.

Proiectul A.C.T.U.G.A.L – Antreprenoriat Competitivitate Tehnologie Utilitate prin GRUP de Acțiune Locala este implementat de către Asociația Asociația Centrul Român pentru Comunicare Filiala Gorj C.R.C. si finanţat cu fonduri europene nerambursabile FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) AFIR/ GAL PARANG.

Te invitam sa te alături proiectului A.C.T.U.G.A.L – Antreprenoriat Competitivitate Tehnologie Utilitate prin GRUP de Acțiune Locala

Grupul țintă este format doar din tineri ROMI sub 40 ani categorie care include in primul rând tineri NEETS 16-24 ani, nu se va îngrădi in niciun fel accesul altor persoane de etnie roma cu vârsta mai mica de 40 ani (la selecția si accesul in cadrul seminariilor de formare antreprenorială / dezvoltare Planuri de Afaceri) din comunitățile țintă din judetul Gorj ASOCIATIA Grup de Acțiune Locala PARANG ELIGIBILE: Musetesti, Crasna, Novaci, Baia de Fier, Polovragi + Alimpești, Alunu, Bumbești-Pitic, Bengești Ciocadia, Săcelu. (TOTI CURSANTII TREBUIE SA AIBĂ DOMICILIUL OBLIGATORIU IN UNA DIN LOCALIATILE ENUMERATE MAI SUS)

FORMULAR ÎNSCRIERE in proiectul A.C.T.U.G.A.L – Antreprenoriat Competitivitate Tehnologie Utilitate prin GRUP de Acțiune Locala derulat de catre Asociația Centrul Român pentru Comunicare Filiala Gorj C.R.C. & ASOCIATIA Grup de Acțiune Locala PARANG acesta este accesibil pe PLATFORMA PROFESIONALA WEB STARTUP SMART BUSINESS pentru TINE(RI) la următorul link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkg7F7lib0vEknr7oaYcjbj3LNoE8-pJQkSTZHhdmj83sZMQ/viewform

FORMULAR-ul ÎNSCRIERE GRUP TINTA este accesibil si in celelalte structuri online din Platforma PROFESIONALA web StartUp SMART BUSINESS pentru TINE(RI)
• SITE web StartUp SMART BUSINESS https://sites.google.com/view/webstartup
• BLOG web StartUp SMART BUSINESS http://startupsmartbusiness.blogspot.com/
• Pagina web StartUp SMART BUSINESS Facebook https://www.facebook.com/SmartBusiness4you/
• GRUP web StartUp SMART BUSINESS Facebook https://www.facebook.com/groups/StartUpSMART/

- FORMULAR-ul de ÎNSCRIERE GRUP TINTA este accesibil la următorul link direct: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkg7F7lib0vEknr7oaYcjbj3LNoE8-pJQkSTZHhdmj83sZMQ/viewform

Platforma PROFESIONALA web StartUp SMART BUSINESS pentru TINE(RI) prin Website-ul Custom Web StartUp este un portal web complex cu diferite funcționalități:

- NOUTATI SURSE DE FINANTARE STARTUP

- RESURSE ONLINE IDEI ȘI PLANURI DE AFACERI

- MODELE PLANURI DE AFACERI

- SIMULATOR ONLINE STARTUP NATION ROMANIA

- GHID DE ALEGERE IDEI DE AFACERE STARTUP NATION ROMANIA

- Formular înscriere in proiect

- GHIDURI PRACTICE STARTUP
- GHID PRACTIC STARTUP ÎNFIINȚARE FIRMA /ACTE NECESARE PENTRU ÎNFIINȚARE FIRMA
- GHID PRACTIC STARTUP Surse de finanțare afaceri1
- GHID PRACTIC STARTUP Cum se construiește o afacere1
- GHID PRACTIC STARTUP MODEL PLAN afacere1
- GHID PRACTIC STARTUP pentru realizare plan Marketing
- GHID PRACTIC STARTUP AFACEREA 1 de la A la Z

- Platforma PROFESIONALA web StartUp SMART BUSINESS pentru TINE(RI) prin Website-ul Custom Web StartUp este este UPGRADAT / UPDATAT IN PERMANENTA CU NOI INFORMAȚII UTILE / TOATE MATERIALELE de Promovare promovare proiect / materiale informative tematice1 sunt încărcate in cadrul siturilor profesionale biblioteci online de documente digitale Scribd, Calaméo, Slideshare si postate pe Platforma PROFESIONALA web StartUp SMART BUSINESS pentru TINE(RI):

- Ghidul web StartUp SMART BUSINESS pentru TINE(RI)
- Pliant informativ tematic1 Formalități necesare înființării unei firme
- Pliant informativ tematic1 Surse de finanțare afaceri1
- Pliant informativ tematic1 Cum se construiește o afacere1
- Pliant informativ tematic1 MODEL PLAN afacere1
- Pliant informativ tematic1 Ghid pentru realizare plan Marketing
- Pliant informativ tematic1 AFACEREA 1 de la A la Z
- Pliant informativ Pagina Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)
- FLYER informativ tematic1 Programul StartUP Nation ROMANIA !
- FLYER informativ tematic1 Surse de finanțare StartUp din fonduri naționale & U.E.

Links

Files