Asociația EuroDEMOS din România face parte din staff-ul de coordonare al consorțiului internațional din cadrul proiectului It has to be love, ce este în etapa de centralizare și diseminare a rezultatelor obținute în perioada noiembrie 2020 – noiembrie 2022. Proiectul a avut ca scop educarea lucrătorilor de tineret și a tinerilor cu privire la la violența verbală, fizică și cibernetică (cyberbullying), de multe ori bazată pe discriminarea de gen. Proiectul a fost co-finanțat cu sprijinul Uniunii Europene prin Programul Erasmus+.
Asociația EuroDEMOS este o asociație de apărare a drepturilor omului tip umbrelă, independentă, non-profit, școală civică de implicare voluntară, formare și afirmare la nivel local, național și internațional a viitorilor lideri de opinie, prin intermediul programelor multidisciplinare de interes european.
Proiectul It has to be love a urmărit dezvoltarea capacității organizaționale prin desfășurarea de mobilități internaționale în cadrul cărora lucrătorii de tineret au învățat noi metode de prevenire a violenței bazate pe gen și activități locale în care tinerii au învățat cum să prevină violența verbală, fizică și cibernetică, de multe ori bazată pe discriminarea de gen în rândul colegilor.
În cadrul proiectului, Asociația EuroDEMOS a implementat în România o campanie online și offline care a inclus promovare și sesiuni de training pe următoarele subiecte: sănătate mintală, prevenirea bullyingului, cyberbullyingului și piratării cognite în rândul generației tinere. Sesiunile de training au fost susținute de către o echipă de formatori de la Asociația EuroDEMOS care dețin multiple calificări profesionale precum: trainer of trainers, auditori în domeniul calității, evaluatori de competențe profesionale, manageri de inovare, animatori socio-educativi, maeștri de ceremonii, organizatori spectacole, manageri de proiecte etc.
Sănătatea mintală reprezintă starea de bine emoțională, psihică și socială care determină modul de gândire, simțire și acțiune. De asemenea, ajută la modalitatea în care este gestionat stresul, la relaționarea cu ceilalți și determină unele alegeri favorabile.
Bullying-ul reprezintă un comportament repetat și intenționat prin care agresorul își rănește, persecută și intimidează victima prin diferite forme: verbal, fizic, mobbing, relațional, social.
Cyberbullying-ul înseamnă bullying prin folosirea tehnologiilor digitale. Se poate întâmpla pe rețelele de socializare, pe platformele de schimb de mesaje, platformele de jocuri și pe telefoanele mobile. Este vorba despre un comportament repetat cu scopul de a-i speria, înfuria sau umili pe cei vizați.
Piratarea cognitivă este o formă de atac cibernetic care exploatează vulnerabilitățile psihologice, perpetuează prejudecățile și în cele din urmă compromite gândirea logică și critică, dând naștere disonanței cognitive. Scopul piratării cognitive este de a schimba atât gândirea și comportamentul individual, cât și gândirea și acțiunea publicului țintă folosind dezinformarea pentru a crea tulburări, acte de violență la nivelul societății. Scopul este de a manipula modul în care cetățenii percep realitatea, iar educația este soluția pentru protejarea împotriva piratării cognitive.
Tinerii trebuie educați pentru a avea capacitatea intelectuală de a “valida” informația înainte de a o accepta ca pe un adevăr și eventual de a o promova, în mod special prin intermediul rețelelor de socializare care sunt ultrapopulate de troli.
În cadrul proiectului a fost creat și un Manual pentru prevenirea violeței de gen în rândul tinerilor la care și-au adus aportul sub coordonarea NVO Prima din Montenegro cei 8 parteneri internaționali: Asociația EuroDEMOS – România, Helenic Youth Participation – Grecia, Red Line – Serbia, Youth for Social Changes – Albania, EESTI People to People – Estonia, Volunteers Center Skopje – Macedonia de Nord, Proni – Bosnia și Hertegovina, Mine Vaganti – Italia.