ASOCIAȚIA PENTRU RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI implementeaza proiectul STOP VIOLENTEI. Servicii integrate pentru victime ale violentei domestice care se va desfășura la București in perioada 21.12.2020-21.10.2021.
Scopul proiectului este pe de o parte diminuarea numărului de cazuri de violență domestică facilitând astfel integrarea în societate a victimelor violenței domestice și depășirea traumelor de către acestea, iar pe de altă parte conștientizarea autorităților și specialiștilor despre importanța acționării pentru binele acestor categorii vulnerabile.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI SUNT GRATUITE, AXATE PE CONȘTIENTIZARE ȘI SUSȚINEREA SCHIMBĂRILOR POZITIVE ÎN ATITUDINI ȘI PRACTICI LEGATE DE EGALITATEA DE GEN

Printre activitățile de bază ale proiectului se regăsesc cele de management, informare și co
municare, derularea a trei campanii de conștientizare în rândul cetățenilor care să aibă ca scop promovarea drepturilor persoanelor vulnerabile, înființarea unui centru de monitorizare destinat victimelor violenței domestice, acțiuni de monitorizare a centrelor de tip familial/plasament, consultanță juridică gratuită, asistență și reprezentare în instanțe, organizarea de workshop-uri pentru consolidarea capacității asociației în obținerea unei proceduri eficiente de management, strategii pentru dezvoltarea capacității de fundraising a asoicației și totodată dezvoltarea asociației.
Grupul țintă al proiectului are următoarea structură:
• Victimele violenței de gen: 100 de femei cu vârste între 18-60 de ani; copii si tineri abuzați, copii in centre de plasament cărora nu li se respecta drepurile (50 copii cu varste intre 10-18 ani);
• Specialiști: 6 psihologi, 6 asistenti sociali, 10 politiști, 15 avocați , magistrați (4 judecători și 2 procurori);
• Instituții: Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați; Ministerul Afacerilor Interne prin Poliția Română, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului București;
• 5 ONG-uri,
• 10 voluntari din rândul studenților;
PE TERMEN LUNG, CELE MAI IMPORTANTE REZULTATE ALE PROIECTULUI SE POT CUANTIFICA PRIN:
• Înființarea centrului de monitorizare pentru victimele violenței domestice;
• Înființarea liniei telefonice de tip HELPLINE la care victimele violenței domestice pot suna și pot primi sfaturi utile;
• Tipărirea unui numar de 100 buc din Ghidul practic privind violența domestică și publicarea acestuia pe site-ul asociației;
• O conferință de informare a publicului larg cu privire la activitățile implementate în cadrul proiectului-transmitere live;
• 3 campanii de conștientizare și susținerea schimbărilor pozitive în atitudini si practici legate de egalitatea de gen și violența bazată de gen;
• Monitorizarea a 2 până la 5 centre de tip familial și centre de plasament pentru descoperirea eventualelor abuzuri;
• Oferirea a 300 de ore de consultanță juridică;
• 3 workshopuri pentru membrii echipei cu scopul dezvoltării capacității de implementare a activităților de fundraising, dezvoltarea asociației și consolidarea relațiilor dintre membrii acesteia, înțelegerea managementului de risc;
• Desfășurarea unei campanii de strângere de fonduri;
PENTRU A DEVENI PARTE DIN GRUPUL ȚINTĂ, PERSOANELE INTERESATE TREBUIE SA PARCURGĂ URMĂTORII PAȘI:
• Preînscrierea în grupul țintă prin intermediul formularului prezentat in anexă;
• Discuție preliminară cu coordonatorii proiectului pentru stabilirea traseului în cadrul proiectului;
• Finalizarea înscrierii în grupul țintă, prin transmiterea documentelor necesare;
Sloganul programului “Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă” reprezintă un apel către victimele violenței de gen care au nevoie de sprijin pentru integrare și totodată un apel către profesioniști pentru alăturarea la inițiativa ARDOM. Sunt încurajate victimele violenței de gen să participe la proiect și să ceară ajutor și să devină ulterior persoane de sprijin pentru alte categorii vulnerabile.
Proiect derulat de Asociația pentru Respectarea Drepturilor Omului cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Lichetenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.


Contactați-ne
ASOCIAȚIA PENTRU RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI
Str.Popa Nan, nr. 6, Sector 2, București
Telefon: 021 796 3390; 021 252 0356;
Responsabil activități informare-comunicare: Cristina Simion,
E-mail: contact@ardom.ro
Adresa web: https://ardom.ro/

Links

Files