Asociația în Beneficiul Copiilor cu Dizabilități – A.B.C.D. derulează, începând cu luna decembrie 2019, proiectul „O şansă la normalitate - intervenţie terapeutică şi sprijin educaţional pentru copiii cu dizabilităţi”, cu susținerea financiară a S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.
Timp de zece luni, asociația va derula un program terapeutic complex de compensare şi/sau recuperare a copiilor cu nevoi speciale, prin terapii specifice (logopedie, terapie Tomatis, integrare senzorială, terapie cognitiv – comportamentală, ergoterapie, kinetoterapie, terapie florală Bach).
Cu sprijinul S.N. Nuclearelectrica, vor beneficia de acest program copii cu dizabilități, cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani, atât cei care urmează deja programe terapeutice în cadrul Asociaţiei, cât şi copii înscrişi pe listele de aşteptare. Proiectul contribuie astfel la procesul complex de recuperare funcţională şi psihologică şi de integrare educațională și socială a acestor copii în școală și în comunitate.
Tot în cadrul proiectului, psihologii și terapeuții Asociației A.B.C.D. vor realiza diverse materiale didactice şi educative dedicate copiilor cu nevoi speciale. Materialele vor fi puse atât la dispoziția părinților, cât și al cadrelor didactice care lucrează în învățământul special.
Copiii incluși în programul terapeutic ale proiectului au nevoie de sprijin permanent, atât din partea familiei, cât și al sistemului educațional și al comunității, pentru ca viața lor să se îmbunătățească prin dezvoltarea de atitudini şi aptitudini sociale, interacţiune, colaborare şi învăţare reciprocă.
Deja, în cadrul proiectului, a fost achiziţionat dispozitivul „tVNS - STIMULATOR AL NERVULUI VAG”.

Links