O societate democratică funcțională se bazează pe participarea activă a cetăţenilor la procesul de elaborare şi de luare a deciziilor.
Conform studiilor, există dorinţa de implicare, tinerii au încredere în capacitatea proprie de a participa la luarea deciziei, dar pentru a participa deplin, tinerii trebuie să fie informaţi şi conştienţi de rolul lor în societatea democratică actuală. Asumarea unui rol activ în cadrul comunității pornește de la înțelegerea mecanismelor decizionale și înțelegerea posibilităților de implicare.
Proiectul PACT – Participă Activ pentru Comunitatea Ta! îşi propune informarea şi formarea cetățenilor și tinerilor pentru a participa activ la viața comunității și în procesul decizional, în cadrul proiectului fiind creat un cadru de cunoaștere a mecanismelor de implicare la viața comunității și înțelegerea procesului decizional pentru consolidarea democrației locale.
Proiectul se va adresa cetățenilor din Municipiul Iași, din care grupul țintă principal este reprezentat de tineri ieșeni, sau aflați la studii în Iași. Proiectul este co-finantat de Primăria Municipiului Iași.
Asociația EuroDEMOS urmărește ca prin proiectul PACT - Participă Activ pentru Comunitatea Ta! să continue strategia pe termen lung de informare a cetățenilor privind: modul în care se iau deciziile într-o societate democratică, modalități civice și politice de participare la procesul decizional, oportunități de observare independentă a alegerilor, modalități dialogare cu factori decizionali, colaborarea cu instituții educaționale pentru formarea tinerilor ca viitori cetățeni activi ș.a.
Activitățile proiectului vor contribui și la consolidarea unei reţele de parteneri la nivel local pentru dezvoltarea activităților în domeniul tineretului.
Parteneri în implementarea activităților proiectului sunt: Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași, Liceul cu Program Sportiv Iași și Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași.
Promovarea și vizibilitatea proiectului vor fi asigurate la nivel local și regional atât în mediul online cât și prin activități în spații publice.
Proiectul prin activitățile sale va contribui la dezvoltarea unor cetățeni activi interesați să se implice ca voluntari în viitoare activități, interesați să aibă viitoare inițiative în comunitate, interesați să se implice în dezvoltarea unor soluții la probleme identificate în comunitate, să promoveze mai departe importanța implicării ș.a.
Într-o concluzie succintă, proiectul își propune să aibă un impact vizibil, direct și ridicat asupra comunității ieșene.
Cu o activitate civică de peste 33 de ani, Asociația EuroDEMOS s-a statuat la nivel internațional ca asociație model de bune practici în crearea și implementarea politicilor specifice în domenii diverse precum drepturile omului, participare democratică, dezvoltare durabilă, tineret, voluntariat, cetățenie activă etc.

Links