Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului și Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia propun o politică publică alternativă în educația timpurie ce vizează introducerea în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) a ocupației Profesor Educație Timpurie.
Această inițiativă reprezintă unul dintre rezultatele principale ale proiectului Dialog Social Eficient pentru Politici Publice Alternative în Educația Timpurie (MySMIS 111141), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Direcțiile de acțiune ale politicii publice alternative au fost dezvoltate în urma sesiunilor de consultări publice și ale atelierelor de lucru organizate în cadrul proiectului la care au participat peste 300 de experți din educație, social, administrații centrale și locale, mediul neguvernamental.
Prin introducerea in COR a ocupației Profesor Educație Timpurie și a standard-ului profesional aferent, se urmărește dezvoltarea activităților educaționale din creșe ca măsură directă de a contribui la dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului, la dezvoltarea psiho-emoțională a copilului, dar și la crearea și consolidarea unei relații cu părinții.
Forma finală a politicii publice alternative poate fi accesată la www.dialogpublic.ro.

Links