Centrul Educatia 2000+ are placerea sa va anunţe ca au inceput activitatile in cadrul proiectului “Profesorul 2000+, promotor al TIC în educatie”

Proiectul este finantat de Uniunea Europeană prin PHARE 2006, Programul de Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Formării Continue pentru Personalul din Învăţământul Preuniversitar.

Scopul propus constă în creşterea capacităţii şcolilor de a furniza servicii educaţionale la standardele impuse de piaţa europeană. Se urmăreşte astfel, transformarea profesorului tradiţional într-un profesionist şi un practician al tehnicilor de predare centrate pe elev, capabil să identifice şi să dezvolte acele abilităţi care să ofere noii generaţii un avantaj competitiv pe piaţa extinsă a muncii - atât la nivel intern cât şi la nivel european.

Ca instrumente folosite, proiectul pune la dispoziţia beneficiarilor – 84 profesori din 3 scoli pilot selectate în mediul rural din judeţele Galati si Buzau – un program de formare acreditat de Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, program care asigură cursanţilor dezvoltarea acelor abilităţi necesare pentru a putea aborda funcţia didactică dintr-o perspectivă complexă şi completă, într-o manieră modernă şi profesionistă.

Pentru orice informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numerele de telefon 021-2120780 sau 021-2120781, fax 021-2120779, persoane de contact, George Pataki, Manager Proiect, gpataki@cedu.ro sau Adriana Niculae, Asistent Proiect, aniculae@cedu.ro