PROGRAMUL SPAŢII VERZI SE EXTINDE ŞI ÎN AFARA ORAŞELOR

Începând cu anul 2009 programul comun de finanţare „Spaţii verzi” al MOL România şi al Fundaţiei pentru Parteneriat are o nouă componentă ce are ca scop promovarea ariilor naturale protejate din România, pentru a creşte gradul de acceptabilitate al acestora prin intermediul implicării ONG-urilor şi şcolilor, a comunităţilor locale precum şi a custozilor/administratorilor de arii protejate.

Prin intermediul acestei componente vor fi finanţate proiecte ce îşi propun să deruleze activităţi de genul:
•Junior Ranger
•Ziua Ariei Protejate
•Ziua Biodiversităţii
•Amenajarea de poteci tematice în arii protejate
•Amenajarea de expoziţii permanente în centrele de vizitare ale ariilor protejate

„România este probabil cea mai bogată ţară din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte biodiversitatea. Cea mai concludentă dovadă în acest sens o constituie faptul că mai mult de jumătate din efectivele de ursi şi lupi, precum şi o treime din populaţia de râşi a Europei se regăsesc în România. În ciuda acestui fapt sistemul de protejare şi de conservare a valorilor naturale nu este suficient de dezvoltat. Din cele aproape 1000 de arii protejate în România, doar 28 de parcuri naţionale şi naturale precum şi alte câteva sute de arii protejate mai mici au structuri de administrare sau de custodie. Opinia publică nu este încă conştientă de valoarea reală a patrimoniului natural, datorită lipsei de informare şi promovare. Componenta de Arii protejate doreşte să contribuie la promovarea acestui patrimoniu, precum şi la creşterea gradului de acceptabilitate a ariilor protejate în rândul comunităţilor.” – declară directorul Fundaţiei pentru Parteneriat, Laszlo Potozky.

Pe lângă această componentă nouă, se continuă sprijinirea proiectelor ce vizează înfrumuseţarea localităţilor în care trăim. Este pentru al patrulea an, în care programul „Spaţii verzi” acorda finanţări proiectelor ce îşi propun reabilitarea sau crearea de spaţii verzi, derulate de ONG-uri în parteneriat cu instituţii de învăţământ.

”În ultimii trei ani am finanţat implementarea a 58 proiecte cu echivalentul în lei a 90.000 de euro. Pentru anul viitor alocăm potenţialilor aplicanţi o sumă aproape dublă. La nivelul întregului Grup MOL aceste cifre sunt şi mai concludente. În cele trei ţări: România, Ungaria şi Slovacia am sprijinit aproape 200 proiecte în valoare totală de 360.000 de euro. Prin lansarea noii componente ale programului dorim să contribuim activ şi la protejarea şi promovarea valorilor naturale, pe lângă înfrumuseţarea oraşelor.” – concluzionează Zsolt Szalay, Country Chairman MOL România.
Suma disponibilă pentru anul 2009 este de 150.000 Euro (100.000 pentru componenta ce vizează ariile protejate şi 50.000 pentu spaţiile verzi urbane).
# # #
Ca şi în anul precedent, a fost desemnat câştigătorul premiului „Spaţi Verzi”. Câştigătorul ediţiei 2008 este Asociaţia „Ex Nobili Officio” din Oradea, care a ”înverzit” curtea Şcolii Generale Nicolae Bălcescu prin implicarea a 700 de voluntari. Aceştia au amenajat 1100 m2 de spaţiu verde şi au plantat peste 80 de puieţi şi arbuşti. Un alt aspect important al reuşitei lor o constituie faptul că au reuşit să strângă fonduri în plus ce au depăşit de aproximativ 3 ori suma acordată de MOL România şi Fundaţia pentru Parteneriat, ceea ce a dus şi la multiplicarea impactului pe care l-a avut proiectul.# # #
MOL România este o companie petroliera de retail, parte a Grupului MOL, cea mai mare companie integrata de petrol si gaze din Europa Centrala si de Est, cu sediul central la Budapesta. Capitalizarea de piata a Grupului MOL este de peste 14.5 miliarde de dolari la 30 iunie 2008. Având 15.000 de angajati, compania isi desfasoara activitatea in Europa, Orientul Mijlociu, Africa si tarile CSI. MOL detine trei rafinarii in Ungaria, Slovacia si Italia si opereaza 1000 de statii de alimentare in Europa Centrala si de Sud-Est.
# # #
Fundaţia pentru Parteneriat sprijină îmbunătăţirea mediului si dezvoltarea comunităţilor din România, contribuind astfel la formarea unei societăţi durabile. Fundaţia dezvoltă si implementează o gamă largă de programe şi instrumente, care includ finanţările, asistenţa tehnică, instruirea precum şi programe operaţionale specifice având ca scop sprijinirea iniţiativelor de dezvoltare durabilă si de sprijinire a comunităţilor. Astfel, prin intermediul programelor de finanţare derulate de fundaţie, în ultimii nouă ani au fost sprijinite peste 400 de proiecte de protejare a mediului si de dezvoltare comunitară derulate de ONG-uri.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi:
Fundaţia pentru Parteneriat, Csilla Daniel, 0745524454
www.repf.ro