Asociația EuroDEMOS, de nenumărate ori pionier în implementarea unor proiecte inovatoare pentru comunitatea ieșeană, națională și internațională, implementează în perioada octombrie – decembrie 2021 a VII-a ediție a proiectului ”Lideri pentru Europa”, proiect co-finanțat de Primăria Municipiului Iași.
Proiectul, desfășurat sub motto-ul ”Participă! Eliberează liderul din tine și investește în descoperirea abilităților tale!”, își propune dezvoltarea competențelor civice în rândul tinerilor din Iași, creșterea motivației și a gradului de implicare activă a tinerilor în activități civice, creșterea gradului de conștientizare a importanței cetățeniei active, ce se poate manifesta prin participarea civică la viața comunității ca urmare a înțelegerii procesului decizional local în contextul dezvoltării democratice a comunității locale.
Proiectul va fi implementat prin dialog direct și metode ale educației non formale care vor contribui la consolidarea educației civice în rândul cetățenilor din Municipiul Iași. Activitățile non formale ale proiectului vor fi aplicate atât în cadrul instituțiilor școlare, cât și în alte locații independente de sistemul de învățământ.
Proiectul asigură continuitatea edițiilor anterioare și va implica practic și tineri foști beneficiari care sunt exemple concrete ale utilității și importanței proiectului pentru formarea generației tinere în spiritul democratic.
Edițiile anterioare Lideri pentru Europa au implicat peste 3000 de tineri în workshopuri și activități de educație non-formală și peste 1200 de tineri din Iași sau aflați la studii în Iași care au interacționat direct cu formatori europeni și au beneficiat de sesiuni de formare a competențelor sociale și civice. Mai mult de 150 dintre aceștia au participat în proiecte de tineret la nivel european.
Proiectul se va adresa cetățenilor din Municipiul Iași, din care grupul țintă principal este reprezentat de tineri cu vârsta cuprinsă între 15 - 25 ani din Municipiul Iași, sau aflați la studii în Iași.
Această ediție a proiectului este axată pe promovarea procesului decizional local, referindu-ne la decizia administrației publice ca instrument al guvernării moderne. În acest sens vor fi promovate: etapele în adoptarea deciziei, principiile procesului decizional și efectele implementării deciziei; contribuind astfel la înțelegerea unor modalități concrete prin care tinerii și cetățenii se pot implica activ la viața comunității și implicit în procesul decizional (dezbateri, întâlniri de dialog, campanii etc.).
Asociația EuroDEMOS a apreciat ca fiind important să dezvolte acest proiect cu doi parteneri naționali: Asociația Centrul de Training European și Asociația Tineri pentru Dezvoltare Durabilă în Europa. Cele două asociații au fost selectate întrucât pe baza experienței anterioare pot contribui la atingerea obiectivelor proiectului prin implicarea directă a formatorilor, persoane cu experiență în promovarea participării active și educației non-formale.
Întrucât anul 2021 reprezintă și deschiderea noilor programe europene adresate formării și dezvoltării tinerilor, trainingul va include sesiuni de familiarizare a participanților cu noile oportunități europene și priorități promovate: pactul verde european, transformarea digitală, incluziune și diversitate și participarea la viața democratică.
Având un bogat portofoliu de implementare a proiectelor civice nivelul de expertiză al echipei EuroDEMOS este recunoscut și la nivel European.
Membrii echipei de proiect sunt multicalificați ca și manageri de proiect, traineri of trainers, evaluatori de competențe profesionale, auditori de calitate, maeștri de ceremonii ș.a. Echipa de coordonare a proiectului este formată din persoane cu un nivel ridicat de expertiză și rezultate în coordonarea de numeroase proiecte de tineret la nivel local, național și internațional.