În România, se observă o creștere a interesului cetățenilor pentru participare publică. Tendința de a transparentiza actul de guvernare și de a crește gradul de participare a beneficiarilor în elaborarea și implementarea politicilor publice este din ce în ce mai prezentă.
Participarea tinerilor este un concept dezvoltat în ultmii ani care implica o varietate de practici, abordări și teorii.
În contextul actual, post-pandemic, ca rezultat al unui sondaj inter-generațional realizat de UNICEF în 21 de state, cu ocazia aniversării în 20 noiembrie 2021 a 75 de ani a Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, se reliefează faptul că tinerii sunt foarte afectați de pandemie luptându-se cu stări de depresie și anxietate sau cu interesul scăzut pentru orice fel de activitate. Totuși, sondajul arată și că tinerii de astăzi sunt mai conștienți de problemele cu care se confruntă societatea actuală.
În 2022, Uniunea Europeană a decis să dea prioritate tinerilor și a declarat 2022 a fi Anul European al Tineretului. Obiectivul este includerea tinerilor și priorităților acestora în elaborarea politicilor viitoare, precum și organizarea de activități dedicate tinerilor în întreaga Uniune Europeană în contextul în care Criza Covid-19 a avut un impact semnificativ asupra tinerilor.
Proiectul Lideri pentru Europa, aflat la a VIII-a ediție, are ca scop susținerea dialogului civic și creșterea conștientizării colective privind importanța implicării active în comunitatea locală, dezvoltarea competențelor civice în rândul tinerilor și cunoașterea procesului decizional local în contextul dezvoltării democratice a comunității locale. Proiectul este cofinanțat de Primăria Municipiului Iași în acord cu prevederile legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
Proiectul are loc în perioada august – noiembrie 2022 și este structurat în trei etape principale promovând cele trei noțiuni majore din cadrul Strategiei UE pentru tineret 2019 – 2027: implicare, conectare și responsabilizare.
Proiectul Lideri pentru Europa – ediția a VIII-a, răspunde și Strategiei Naționale pentru Tineret 2021 - 2027, obiectivul Creşterea gradului de participare a tinerilor la activităţi comunitare şi sociale, având în vedere derularea de campanii informative, întâlnirile de dialog și identificarea surselor de finanțare europene pentru stimularea participării.
Proiectul Lideri pentru Europa, ediția a VIII-a valorifică edițiile anterioare dezvoltând rezultatele obținute cât și implicând în etapele proiectului tinerii care au participat în edițiile anterioare pentru asigurarea continuității în formarea generației tinere în spiritul democratic.
Sunt tineri din Iași care ca urmare a participării la edițiile anterioare ale proiectului au dezvoltat o cultură educațională în domeniile științelor politice, sociologiei și a altor domenii similare. Mai mult, parte dintre aceștia cu spijinul Asociației EuroDEMOS și a unităților de învățământ au accesat nivele mai înalte de participare, ajungând inclusiv la forurile europene.
Ediția din 2022 este dezvoltată de Asociația EuroDEMOS împreună cu doi parteneri naționali: Asociația Centrul de Training European și Asociația Tineri pentru Dezvoltare Durabilă în Europa.