Apelul de propuneri de proiecte pentru prevenirea și combaterea violenței de gen și a violenței împotriva copiilor (CERV-2024-DAPHNE), finanțat de Programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori, va fi deschis între 12 decembrie 2023-24 aprilie 2024.
Bugetul apelului este de 24 800 000 Euro
Priorități ale apelului:
1. Acțiuni transnaționale la scară largă și pe termen lung privind combaterea violenței de gen
Buget: 11.000.000 Euro
Proiectele trebuie să fie transnaționale.
2. Acțiuni specifice pentru protecția și sprijinirea victimelor și supraviețuitorilor violenței de gen
Buget: 4 800 000 EUR.
Proiectele pot fi naționale sau transnaționale. Proiectele transnaționale sunt încurajate în mod deosebit.
3. Acțiuni specifice pentru prevenirea violenței de gen, în sfera domestică, în relațiile intime și online, inclusiv prin acțiuni direcționate cu autorii
Buget: 5 000 000 EUR.
Proiectele pot fi naționale sau transnaționale. Proiectele transnaționale sunt încurajate în mod deosebit
4. Acțiuni direcționate care fac ca sistemele integrate de protecție a copilului să funcționeze în practică
Buget: 4 000 000 EUR.
Proiectele pot fi naționale sau transnaționale. Proiectele transnaționale sunt încurajate în mod deosebit.
Durata proiectelor
Pentru Prioritatea 1: între 24 și 36 de luni.
Pentru prioritățile 2 - 4: între 12 și 24 de luni.
Condiții de eligibilitate
Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să fie persoane juridice (organisme publice sau private) și să fie stabiliți într-una dintre țările eligibile (statele member UE).
Pentru a fi eligibile pentru prima prioritate: propunerea trebuie să implice cel puțin două organizații, din 2 țări eligibile diferite. Solicitanții principali (trebuie să fie organizații non-profit. Organizațiile care sunt orientate spre profit nu pot depune cereri în calitate de solicitanți principali, ci doar în parteneriat cu entități publice, organizații private non-profit sau organizații internaționale. Grantul UE solicitat nu poate fi mai mic de 1 000 000 EUR și mai mare de 2 500 000 EUR.
Pentru a fi eligibile pentru a doua, a treia și a patra prioritate: propunerea trebuie să implice cel puțin două organizații. Solicitanții principali trebuie să fie organizații non-profit. Organizațiile care sunt orientate spre profit nu pot depune cereri în calitate de solicitanți principali, ci doar în parteneriat cu entități publice, organizații private non-profit sau organizații internaționale. Grantul UE solicitat nu poate fi mai mic de 100 000 EUR și mai mare de 1 000 000 EUR.
Ghidul apelului poate fi accesat aici: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2024/call-fiche_cerv-2024-daphne_en.pdf
Context
Programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori 2021 – 2027 urmărește să susțină și să dezvolte societăți deschise, democratice, egale și favorabile incluziunii, întemeiate pe statul de drept. Aceasta include crearea unei societăți civile dinamice, care să dispună de mijloace de acțiune, să încurajeze participarea democratică, civică și socială a cetățenilor și să cultive bogata diversitate a societății europene, pe baza valorilor, a istoriei și a memoriei noastre comune.
Punctul Național de Contact pentru Programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori este biroul de promovare în România al Programului Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori 2021 – 2027 al Uniunii Europene.
Vă invităm să ne urmăriți în continuare site-ul și pagina de Facebook și vă așteptăm la următoarele noastre evenimente!
Echipa Punctului Național de Contact pentru Programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori
Bd. Unirii nr.22, parter, camera 03, sector 3, București
e-mail: info@cedv.eu
https://www.cedv.eu
https://www.facebook.com/cedvro

Links