Apelul de propuneri de proiecte pentru promovarea egalității de gen (CERV-2024-GE) este deschis între 12 decembrie 2023 și 29 februarie 2024.
Obiectiv: Sprijinirea, promovarea și implementarea politicilor cuprinzătoare, promovarea exercitării depline a drepturilor de către femei, egalitatea de gen, inclusiv echilibrul dintre viața profesională și cea privată, egalitatea de remunerare între femei și bărbați, capacitarea femeilor și integrarea perspectivei de gen

Priorități
1. Abordarea cauzelor fundamentale ale decalajului de îngrijire de gen printr-o abordare transformatoare și contestarea stereotipurilor de gen
Bugetul: 4 milioane EUR
2. Sprijinirea implementării prevederilor Directivei privind transparența salariilor
Bugetul: 6,1 milioane EUR
Sunt preferate proiectele practice care dezvoltă și implementează măsuri specifice și implică grupul țintă.
Condiții de eligibilitate
Pentru prima prioritate: Propunerile trebuie să fie depuse de un consorțiu format din cel puțin doi solicitanți, care respectă prevederile următoarele condiții: beneficiarii trebuie să fie entități publice sau organizații private, stabilite într-una dintre țările eligibile, sau o organizație internațională. Organizațiile care sunt orientate spre profit trebuie să depună cereri în parteneriat cu entități publice sau organizații private non-profit.
Proiectele pot fi naționale sau transnaționale. Sunt încurajate proiectele transnaţionale.
Pentru a doua prioritate : Propunerile pot fi depuse de solicitanți unici. Solicitanții principali trebuie să fie autorități naționale ale UE responsabile pentru implementarea dispozițiilor Directivei privind transparența salariilor (de exemplu, ministere responsabile sau agenție națională); co-solicitanții (dacă există) trebuie să fie organizații internaționale sau entități publice sau organizații private, stabilite oficial într-una dintre țările eligibile; fiind acceptată o singură cerere pentru fiecare stat membru;
Durata unui proiect: maxim 24 de luni.
Grantul UE solicitat nu poate fi mai mic de 100 000 EUR.
Ghidul apelului este disponibil aici: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2024-ge?programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43251589

Context
Programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori 2021 – 2027 urmărește să susțină și să dezvolte societăți deschise, democratice, egale și favorabile incluziunii, întemeiate pe statul de drept. Aceasta include crearea unei societăți civile dinamice, care să dispună de mijloace de acțiune, să încurajeze participarea democratică, civică și socială a cetățenilor și să cultive bogata diversitate a societății europene, pe baza valorilor, a istoriei și a memoriei noastre comune.
Punctul Național de Contact pentru Programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori este biroul de promovare în România al Programului Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori 2021 – 2027 al Uniunii Europene.
Vă invităm să ne urmăriți în continuare site-ul și pagina de Facebook și vă așteptăm la următoarele noastre evenimente!
Echipa Punctului Național de Contact pentru Programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori
Bd. Unirii nr.22, parter, camera 03, sector 3, București
e-mail: info@cedv.eu
https://www.cedv.eu
https://www.facebook.com/cedvro

Links