Proiectul "A Doua Șansă", dedicat reîntegrării în sistemul educațional a persoanelor din județul Botoșani care au părăsit timpuriu școala sau nu au finalizat educația obligatorie, a înregistrat progrese notabile în perioada recentă de raportare. Subactivitatea A4.1 a proiectului, care se desfășoară între 2 decembrie 2020 și 1 decembrie 2023, se concentrează pe selectarea, recrutarea și menținerea în proiect a membrilor grupului țintă.
Proiectul "A Doua Șansă" își continuă misiunea de a readuce speranța și oportunitatea educațională în viața celor care, din diverse motive, au fost nevoiți să părăsească școala prematur sau nu au reușit să finalizeze educația obligatorie. De-a lungul ultimei perioade de raportare, echipa proiectului, formată din 7 experți devotați, a înregistrat progrese impresionante, demonstrând un angajament ferm față de comunitatea din Botoșani.
Recent, proiectul a inregistrat încă 4 persoane. Aceștia, odată marginalizați de circumstanțe nefavorabile, au fost acum înregistrați în proiect și li s-au oferit informații cruciale privind pașii specifici pe care trebuie să îi urmeze. Pentru fiecare dintre aceste persoane, întoarcerea la școală reprezintă nu doar o continuare a educației, ci și o redobândire a încrederii în sine și a speranței pentru un viitor mai bun.
Pe lângă aceste noi înscrieri, eforturile noastre au vizat și susținerea continuă a 686 de persoane deja înscrise în proiect. Această activitate a presupus nu doar menținerea legăturii cu participanții, ci și furnizarea de informații actualizate și relevante pentru fiecare etapă a parcursului lor educațional. În spatele acestor cifre se află povești individuale de curaj și determinare, fiecare participant aducându-și contribuția unică și personală la comunitatea noastră în creștere.
Nu numai tinerii și adulții au beneficiat de proiectul nostru, ci și 30 de cadre didactice din învățământul preuniversitar. Aceste cadre didactice au participat la cursuri de formare în cadrul programului "A Doua Șansă", îmbunătățindu-și astfel abilitățile și competențele în vederea susținerii procesului educațional. Această inițiativă a reprezentat un pas important în asigurarea calității educației și în reducerea abandonului școlar în județ.
În tot acest timp, am menținut o evidență riguroasă și detaliată a fiecărei persoane implicate, actualizând constant dosarele membrilor grupului țintă și ale cadrelor didactice. Această activitate administrativă, deși poate părea banală, este esențială pentru a asigura că fiecare participant primește sprijinul și resursele de care are nevoie pentru a reuși.
Fiecare zi în cadrul acestui proiect aduce noi provocări, dar și noi oportunități. Cu fiecare persoană pe care o ajutăm să-și continue educația, cu fiecare cadru didactic care se perfecționează, ne apropiem de un viitor în care educația este accesibilă tuturor, indiferent de circumstanțele lor de viață. Aceasta este povestea noastră - o poveste de speranță, angajament și succes continuu în județul Botoșani.
Prin această inițiativă, proiectul "A Doua Șansă" își propune să reducă rata abandonului școlar în județul Botoșani și să ofere oportunități valoroase de educație și formare profesională pentru persoanele care au nevoie de o a doua șansă în educație.
Proiectul se încadrează în tema secundară de Nediscriminare, asigurând egalitatea de șanse în selecția membrilor grupului țintă. Coordonat de solicitant și implementat cu sprijinul partenerilor, proiectul adresează atât nevoile educaționale ale copiilor, tinerilor și adulților, cât și necesitățile de formare continuă ale cadrelor didactice.

Files