Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România (ACE-ES România) anunță finalizarea procesului de selecție a reprezentanților ONG-urilor și autorităților/instituțiilor publice, din regiunea București-Ilfov, invitate să facă parte din proiectului „PRO Dezvoltare - ONG-uri PRO-active în politicile publice, vizând dezvoltarea economică și socială”.
Acest proiect are ca obiectiv principal:
Creșterea capacității de dezvoltare strategică și implicare a organizațiilor neguvernamentale, care activează în domeniul dezvoltării economice și sociale, atât în regiunea mai dezvoltată (B-Il), cât și în regiunile mai puțin dezvoltate (Centru și Sud-Est), în a formula și promova propuneri alternative cu impact național, la politicile publice, în aria cheie ocupare&antreprenoriat/economie socială și a coopera cu autorități/instituții publice, pentru optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni, în concordanță cu SCAP.

Activitatea de selecție, pentru regiunea București-Ilfov, a fost organizată de Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România (ACE-ES România), în calitate de partener în proiect, coordonat de FUNDAȚIA PAEM ALBA și finanțat prin FSE, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritara 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficient, obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Lista finală, cu rezultate selecție, poate fi consulatată aici:
http://pro-dezvoltare.ace-economiesociala.ro/2018/07/24/lista-finala-selectie-grup-tinta/

Links

Files