Anunț privind lansarea Concursului de planuri de afaceri sociale, începând cu 17 mai, în cadrul proiectului „$E$- SOLIDAR pentru Economie Socială”, ID 128455, co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
Metodologia de organizare, evaluare și selectie a planurilor de afaceri și formularele în format editabil pot fi descărcate de mai jos.
SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPEMENT SRL, în calitate de beneficiar, derulează în parteneriat cu FUNDAŢIA REGALĂ MARGARETA A ROMÂNIEI proiectul „$E$ – SOLIDAR pentru Economie Socială”, ID 128455.

Links