Timişoara 22 octombrie. Fundaţia „Pentru Voi” va organiza în 13 şi 14 noiembrie la Hotel Ambassador din Timişoara seminarul cu tema “Spectrul de servicii sociale în lumina Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Evenimentul este organizat cu sprijinul reţelei EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) şi al Handicap International, în cadrul programului regional de formare a experţilor.

“Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi” reprezintă o schimbare de paradigmă în domeniul dizabilităţii. Seminarul îşi propune să dezbată impactul acestei schimbări asupra serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi. În cadrul seminarului se vor aborda în detaliu următoarele articole: Art. 19 Viaţa în comunitate, Art. 24 Educaţie, Art. 26 Abilitare şi reabilitare, Art. 27 Angajarea în muncă, prezentându-se câteva modele de bună cu trimitere la aceste articole.

Totodata, va avea loc o întalnire de lucru a reţelei furnizorilor de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi din România, DisabNet.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi la tel +40 256 228 062, fax +04 356 421 215 sau e-mail alina.sima@pentruvoi.ro. Persoana de contact este Alina Sima.
###
Laila Onu
Director executiv

Files