Fundația ICAR, în parteneriat cu AIDRom, implementează proiectul „Servicii de Ocrotire a Sănătății pentru Solicitanții de Azil (S.O.S. – S. A.)”, în perioada 27.07.2018 – 26.07.2019. Proiectul este finanțat prin Programul Național Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare – selecția de proiecte FAMI 18.02. Proiectul va contribui la îmbunătățirea condițiilor de primire și asistență pentru solicitanții de azil din România prin asigurarea nevoilor de bază în materie de sănătate fizică și psihică a acestora.


Activitățile principale ale proiectului vizează solicitanții de azil aflați pe teritoriul României și se vor desfășura pe parcursul unui an de zile în cele șase Centre de proceduri și cazare aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, din București, Galați, Timișoara, Rădăuți, Șomcuta Mare și Giurgiu. Din grupul țintă al proiectului fac parte solicitanții de azil cazați în centrele Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi cei care locuiesc în afara acestor centre.

Cel puțin 600 de solicitanți de azil vor beneficia de consultații, investigații, analize şi tratamente medicale și vor participa la sesiuni de informare şi consiliere cu privire la sistemul de asistenţă medicală din Romania, drepturile și obligațiile pe această linie, normele de igienă și sănătate publică.

Totodată, cel puțin 200 solicitanți de azil vor beneficia de asistență și consiliere psihologică de specialitate în centrele de cazare IGI.

Specialiștii psiho-sociali care vor derula activități în aceste Centre vor urmări într-o primă fază identificarea solicitanților de azil, în special a celor aparținând unor categorii vulnerabile (familii în dificultate, persoane vârstnice, persoane cu boli cronice, minori neînsoțiți, victime ale violențelor fizice și psihice), precum și identificarea nevoilor acestora. Ulterior, vor fi efectuate teste pentru evaluarea stării generale de sănătate a solicitanților de azil nou sosiți, iar medicii generaliști vor acorda consultații medicale săptămânale.

Prin proiect, vor fi asigurate și alte teste și investigații medicale recomandate de medicii colaboratori, precum și tratamentele medicamentoase și nemedicamentoase prescrise de aceștia, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor medicale ale solicitanților de azil din România.

Pentru mai multe detalii despre proiect, va rog sa ne contactați la următoarea adresă de e-mail: irina@icarfoundation.ro, persoana de contact Irina Conduruță