Comunicat de presa

Asociația Dorna Tismana & Asociația Grup de Acțiune Locala Gilort anunță continuarea proiectului S.M.A.R.T Start-Up - Susținerea si Motivarea Antreprenorilor Responsabili TineRI care urmărește Creșterea gradului de educație antreprenoriala, aplicând un pachet de măsuri in domeniul antreprenorial - formare, asistență personalizată, mentorat asupra grupului țintă care va putea materializa propriile idei de afaceri în acțiuni concrete, va genera noi locuri de muncă durabile de calitate, susținute pe termen lung inițiativele de afaceri în mediul urban/rural din comunitățile țintă.

 Platforma SMART StartUp & Ghidul S.T.A.R.T-U.P cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori sunt realizate in scopul facilitării accesului la informații privind oportunitățile antreprenoriale si de implementare/finanțare a afacerilor StartUp si va fi util și celor care și-au creat deja o firmă dar vor să-și dezvolte în continuare propriile afaceri.

 Platforma SMART StartUp & Ghidul S.T.A.R.T-U.P concentrează în paginile sale principalele probleme cărora viitorul antreprenor trebuie să le găsească rezolvare. (pin intermediul cărora se va facilita transmiterea informațiilor privind cunoașterea oportunităților antreprenoriale si de implementare/finanțare a afacerilor/proiectelor active, mult mai ușor de către tineri)

"Fiecare dintre noi poate deveni un antreprenor ! Ingredientele succesului pentru a construi o afacere sunt următoarele: hotărâre, putere de muncă, voință și credință în ideea pe care vrei să o pui în practică.
 Reține, a fi antreprenor este o alegere pe care o poți face în orice moment.
 Ne-am bucura să știm că succesul afacerilor dumneavoastră viitoare s-a datorat și informațiilor puse la dispoziție de prezentul Ghid S.T.A.R.T-U.P. & Platforma PROFESIONALA SMART StartUp
 Avem speranța că prin citirea Ghidului S.T.A.R.T-U.P & Platformei PROFESIONALE SMART StartUp sa realizați un pas important către o afacere profitabilă !
 Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi suportul nostru în vederea demarării unei afaceri și rețineți că nu puteți face lucruri mari având așteptări mici !

Proiectul S.M.A.R.T StartUp consta in principal in derularea cursurilor / seminariilor de formare antreprenorială / dezvoltare Planuri de Afaceri Model CANVAS cu următorul cuprins orientativ descris pe scurt mai jos:
• Cum se Creează O Firma noua ?
• Cum se Accesează Bani Pentru Afaceri ?
• Cum se realizează un Plan de Afaceri Model CANVAS ?
• Cum se realizează un Buget pe ce se pot Cheltui Banii ?

Ghidul S.T.A.R.T-U.P – Sustenabilitate si Tehnologie in Antreprenoriat prin Resurse Tinere - Utile si Productive este pus gratuit la dispoziția tuturor celor interesați în format electronic, pe Platforma SMART StartUp dedicata proiectului si care conține următoarele instrumente de informare antreprenoriala:

Platforma PROFESIONALA SMART StartUp
• WebS ITE SMART StartUp /smartstartup.dornatismana.ro
• PAGINA WEB SMART StartUp https://sites.google.com/view/smartstartup
• BLOG SMART StartUp https://smartstartup2020.blogspot.com/
• Pagina SMART StartUp WEB Facebook https://www.facebook.com/SMARTStartUp2020/
• GRUP SMART StartUp Facebook https://www.facebook.com/groups/NetStartUP/
• Pagina SMART StartUp LinkedIn https://www.linkedin.com/company/asociatia-dorna-tismana

Proiectul S.M.A.R.T Start-Up - Susținerea si Motivarea Antreprenorilor Responsabili TineRI este implementat de către Asociația „Dorna Tismana si finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) AFIR/FEADR GAL GILORT.

Links

Files