In Consiliul Economic şi Social, instituţie publica de interes naţional, cu rol fundamental în realizarea dialogului social şi asigurare a stabilităţii şi păcii sociale, sectorul neguvernamental nu este inca reprezentat nici dupa doi ani de la alegerile pentru care Agentia de Strategii Guvernamentale a alocat 80.000 lei din fonduri publice.
Societatea civilă din România, prin reprezentanţii săi organizaţiile neguvernamentale, a primit cu interes modificările la Legea nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social (C.E.S.) aduse prin Legea nr. 492/2001 şi Legea nr. 58/2003, precum şi completările aduse prin OUG nr. 41/2006, care la Art.13 alin (1^4) prevede că „Guvernul poate hotărî înlocuirea a câte unui membru care reprezintă Guvernul (în C.E.S.) cu câte un reprezentant al altor asociaţii profesionale, organizaţii neguvernamentale şi organizaţii ale societăţii civile”, considerând acest lucru o îmbunătăţire relevantă a actului de luare a deciziei publice, având consecinţă imediată democratizarea reală a vieţii publice din România.
La solicitarea Guvernului şi sub coordonarea şi monitorizarea Centrului de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale – CENTRAS, în cursul lunilor noiembrie – decembrie 2006, a avut loc procesul public de alegere a 15 reprezentanţi ai asociaţiilor şi organizaţiilor sus amintite, nominalizări care au fost trimise Guvernului ca propuneri pentru completarea C.E.S. cu noi membri prin înlocuirea acelora retraşi de Guvern.
Reprezentarea celor trei componente ale societăţii civile: patronate, sindicate şi sectorul neguvernamental în C.E.S. ar armoniza funcţionarea acestuia prin similitudine cu instituţia europeană echivalentă, Consiliul Economic si Social European (EESC).
Menţionăm faptul că 5 dintre aceşti membri au fost desemnaţi de Guvernul României şi aprobaţi ca reprezentanţi ai sectorului neguvernamental în Consiliul Economic şi Social European, integrându-se în mod efectiv în structurile acestuia si pe care ii invitam sa sustina si reprezentarea sectorului neguvernamental in Consiliului Economic şi Social al Romaniei.
Faţa de cele expuse considerăm, că neluarea masurilor si procedurii de numire în C.E.S., prin Hotărâre de Guvern, a reprezentanţilor desemnaţi de sectorul neguvernamental şi punerea de acord a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Economic şi Social cu aceasta, pentru deblocarea activităţii instituţiei amintite cât şi demonstrarea voinţei actualului Guvern în reforma şi eficientizarea procesului de responsabilizare şi decizie politica, invitam organizatiile neguvernamentale de a semna prezenta petitie http://www.petitieonline.ro si a se solidariza prin participarea la manifestari de strada in semn de protest incepand cu data de 01 noiembrie 2008.

Curtea de Arges, 05 octombrie 2008
HAND-ROM – fundatie umanitara de orientare si integrare sociala