CONNECT

”Simt românește, chiar dacă nu aud!”

Proiectul își propune să accesibilizeze informația provenită din zona culturală pentru tinerii cu deficiențe de auz. Faptul că ne-am îndreptat atenția asupra folclorului, artei populare, civilizației și culturii tradiționale și a multitudinii de expresii artistice pe care acesta le-au dezvoltat, constituie un pilon esențial în construirea, menținerea și consolidarea identității naționale.

In contextul actualului proiect ne dorim lărgirea sferei prin atragerea interesului tinerilor spre valorile fundamentale, culturale ale patrimoniului imaterial prin prezentări adaptate și adecvate nivelului și specificului lor de învățare. Ne propunem sa umplem un gol în cultura persoanelor deficiente de auz prin realizarea unor materiale video accesibile atât surzilor, cât și auzitorilor, centrate pe valorificarea patrimoniului imaterial național.

Identitatea unei societăți se definește, între altele, prin simbolurile principale recunoscute și acceptate de către membrii ei, credințe, tradiții, norme care dau un sens existenței lor laolaltă, îi ajută să se recunoască într-o masă de indivizi și să împărtășească un destin comun. „Folclorul exprimă identitatea culturală a grupurilor familial, ocupațional, religios, etnic, zonal etc.” .”(REPERTORIU NAȚIONAL DE PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL I, 2008, p.4)

Valoarea acestui proiect este dată în primul rând de elementele de accesibilizare a unor conținuturi din patrimoniul imaterial (obiceiuri, tradiții, port) pentru copiii și tinerii neauzitori, dar și pentru orice persoană care are această dizabilitate. În mediul online nu există materiale video în limba semnelor care să ofere tinerilor surzi informații despre elemente vestimentare specifice românești sau despre anumite obiceiuri și tradiții. Nu există materiale video în general în limba semnelor, pe orice subiect am căuta. Plus valoarea proiectului vine din conectarea unei nevoi de informare și acces la cultură, cu o serie de materiale video și de ateliere accesibilizate în limba semnelor.

Valoarea adăugată a proiectului ”CONNECT” constă și în descoperirea, încurajarea și dezvoltarea aptitudinilor artistice ale copiilor, atragerea spre valorile culturale imateriale, fundamentale ce definesc poporul român, în scopul dezvoltării creative a elevilor și a potențării înclinațiilor acestora spre arte.
Comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz consideră despre sine ca au o cultură proprie, marcată fiind de elemente vizuale în propriile lor bariere culturale. Factorii educaționali i-au determinat să-și formeze o astfel de percepție, ceea ce i-a îndepărtat de valorile societății și au dus la o marginalizare a acestei comunități. Dar dincolo de cultura surzilor, există cultura poporului român, din care suntem parte toți și care ne definește dincolo de barierele care ne separă.

Scopul proiectului este facilitarea accesului la cultură pentru copiii și tinerii cu deficiențe de auz și vorbire și în secundar, pentru orice persoană neauzitoare.

Ne propunem să integrăm persoanele deficiente de auz în spațiul cultural, nu doar în spațiul social, pornind de la recunoașterea dreptului unei comunități de a comunica în limba proprie. Prin activitățile derulate în proiect se deschide calea spre o cunoaștere mai aprofundată a valorilor naționale fundamentale, dar și de apropiere a tinerilor de o zonă culturală ce tind a o cunoaște doar la nivel empiric.

Beneficiarii direcți ai proiectului vor aprofunda prin metode specifice și adaptate nivelului și specificului de învățare noțiuni greu accesibile în alt context, iar beneficiarii indirecți, urmăritorii deficienți de auz ai materialelor de pe canalul de YouTube vor putea accesa informațiile în mod facil și adaptat specificului limbajului persoanelor surde.

Acolo unde se folosește limbajul scris este puțin cunoscut faptul că specificul limbajului persoanelor cu deficiențe de auz prezintă particularități ce fac de multe ori imposibilă înțelegerea corectă a textelor/mesajelor scrise. Proiectul își propune să faciliteze accesul și mai ales să creeze premise pentru accesul la cultură pentru surzi.

Trăim într-o lume în care cei mai mulți dintre noi ne petrecem un timp îndelungat în mediul online, căutăm informații despre orice, consumăm produse culturale mai ales sub formă video. O persoană surdă nu consumă cultură în sălile de cinema sau teatru, la concerte sau festivaluri, pentru că acestea nu sunt accesibile lor în limba lor maternă. Vrem să punem la dispoziția neauzitorilor conținut de calitate, realizat de experți în antropologie culturală și folclor, prezentat într-o manieră accesibilizată, în limba și forma adecvată pentru ei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de accesibilizare a produselor culturale din aria patrimoniului imaterial pentru copiii și tinerii cu deficiențe de auz.

Obiective specifice:
1) Creșterea nivelului de informare cu privire la valorile naționale culturale din sfera patrimoniului imaterial în rândul a 40 de tineri cu deficiențe de auz, prin participarea la atelierele de antropologie și folclor și meșteșuguri și urmărirea materialelor video cu descrieri ale diferitelor elemente de patrimoniu imaterial (obiceiuri, port, tradiții etc.).
2) Accesibilizarea unor conținuturi din sfera patrimoniului cultural, în limba semnelor, pentru copiii și tinerii cu deficiențe de auz și secundar pentru orice persoană neauzitoare (într-un limbaj adecvat și adaptat specificului și particularităților de limbaj al persoanelor cu dizabilități de auz), prin crearea unui număr de 10 materiale video despre obiceiuri, tradiții, port (în limba semnelor și limba română).
3) Formarea de reprezentări cu privire la practicile, valorile și simbolistica prezente în cultura națională prin ateliere de antropologie culturală și folclor (informații cu privire la obiectele de patrimonial imaterial - portul popular, obiceiuri, decorarea caselor, obiectelor de uz casnic, etc.) pentru un grup de 40 de beneficiari direcți – tineri cu deficiențe de auz.
4) Dezvoltarea competențelor de a recunoaște și reproduce manual simboluri reprezentate pe obiectele de patrimoniu și semnificația acestora, prin participarea la atelierele de meșteșuguri (cusături și creare de zgărdane), pentru un grup de 40 de beneficiari direcți – tineri cu deficiențe de auz.
Grupul țintă al proiectului este reprezentat pe de o parte de tinerii deficienți de auz – beneficiarii direcți, care vor participa la activitățile proiectului, atelierele de antropologie culturală și folclor și atelierele de meșteșuguri, unde vor afla și aprofunda valorile patrimoniului imaterial național, iar pe de altă parte vor fi persoanele adulte deficiente de auz – beneficiari indirecți – ce vor avea acces la materialele video pe canalul de YouTube.

Un grup țintă secundar este reprezentat de publicul general, alți copii și tineri tipici, elevi, studenți, profesori interesați de obiceiuri, tradiții, port, identitatea românească, moștenirea lăsată de generații.

Grupul beneficiarilor direcți se va constitui din tineri cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani, elevi ai Școalii Profesionale Speciale pentru Deficienți de auz ”Sfânta Maria” și Liceului Tehnologic Special nr. 3 din București, tineri cu deficiențe de auz.

Grupul beneficiarilor indirecți este constituit din persoanele hipoacuzice, indiferent de vârstă și de locul din care provin, care ar dori să aibă acces la astfel de forme de cultură, însă datorită faptului că modul de prezentare al materialelor este adresat persoanelor auzitoare, devine dificil atât accesul, cât și posibilitățile de informare.

Beneficiari indirecți sunt și persoanele auzitoare, deoarece materialele video sunt accesibile atât neauzitorilor, cât și auzitorilor, fiind vorbite sau subtitrate în limba română.

ACTIVITĂȚI
Prin intermediul atelierelor de antropologie culturală și folclor ne propunem să scoatem în evidență funcționalitatea frumosului, ca fiind esența folclorului, a artei populare și, de asemenea să subliniem caracterul compus, relațional al elementelor ce alcătuiesc unele dintre unitățile folclorice și identitare din: tradiții, obiceiuri, arhitectură și artă populară. Mai mult decât a fi un fenomen etnologic, frumosul folcloric este atât de natură funcțională (utilitară) - în privința construcției spațiilor de locuit, al confecționării de obiecte ceramice, textile sau sculptate în lemn – cât și estetică – vestimentație brodată pentru anumite rituri de trecere esențiale ale ființei (botez, nuntă, înmormântare), icoane pe sticlă, blidare, zgărdane, cuverturi și peretare etc.

Limba surzilor cuprinde un vocabular sărac ca volum, existența a numeroase clișee, cuvinte cu înțeles semantic deformat, cuvintele sunt folosite fără inflexiuni, evită să se exprime în propoziții coerente sau incomplete, topica propoziției este diferită (ei nu se exprimă în fraze), s.a.m.d..

Ca o formă de continuare și de permanentizare a accesului la informații cu privire la valorile culturale naționale din aria patrimoniului imaterial, proiectul își propune crearea unor materiale video cu conținut din sfera patrimoniului imaterial, bazate pe conținutul livrat elevilor în cadrul atelierelor de antropologie culturală și folclor. Accesarea filmelor se va face din canalul de YouTube al asociației AVATAR corespunzător proiectului, în care sunt prezentate, explicate și se furnizează informații cu privire la elementele în cauză, în limbajul semnelor cu un conținut adecvat și adaptat. Persoana care va apărea în filmele-ghid va fi un interpret autorizat în limba semnelor române. De menționat este faptul că aceste materiale vor rămâne disponibile permanent pe canalul de YouTube, asigurând accesul pentru orice persoană surdă (și nu numai, pentru că materialele vor fi simultan în limba semnelor și limba română) care are conexiune la internet.

Vom realiza câte 10 ateliere de cusut și confecționat obiecte de decor sau podoabe (semne de carte, zgărdane, brâie, ștergare sau orice alte obiecte se va considera că se pot realiza) pentru fiecare grup de tineri, total 20 ateliere în cadrul instituțiile partenere.

Ne propunem confecționarea de semne de carte, brâie sau ștergare care conțin simbolurile și culorile specifice obiectelor de patrimoniu prezentate în cadrul atelierelor de antropologie culturală și folclor.

Simbolurile reprezentate grafic pe obiectele de vestimentație, ceramică, etc., vor fi explicate și li se va spune tinerilor semnificația lor. Semnele ce sunt reprezentate pe obiectele mai sus menționate au o simbolistică, nu toți o cunoaștem, deși ne sunt familiare și cu atât mai puțin sunt necunoscute tinerilor din această categorie socială. Dacă această simbolistică este asimilată, în general, într-un mod empiric, scopul este de a fi explicat, exemplificat și asimilat de către tinerii participanți la aceste ateliere, într-un mod sistematizat.

Pentru aceste ateliere vom colabora cu doamna Ioana-Sanda Avram, o personalitate în domeniul design-ului și autoare a unor concepte și strategii de revigorare a meșteșugurilor tradiționale prin procedee de design.

La finalul acestor ateliere vom avea minim 30 de semne de carte realizate, 30 de zgărdane, 10 brâie sau ștergare), obiecte ce vor fi integrate în expoziția finală a proiectului de tip instalație.
În cadrul evenimentului final, vom lansa la Muzeul Țăranului Român expoziția de tip instalație care va fi disponibilă publicului timp de o săptămână, apoi va fi mutată într-una dintre școlile partenere.

Expoziția va îngloba toate produsele culturale și educaționale realizate pe parcursul proiectului: materialele video în limba semnelor și limba română, produsele rezultate din atelierele meșteșugărești, filme și fotografii de pe parcursul proiectului.
Instalația va fi construită pentru a oferi vizitatorilor o experiență vizuală puternică. Pentru că grupul nostru țintă principal este reprezentat de persoanele surde (copii, tineri și adulți), dar nu numai, ci și de copii, tineri și adulți auzitori, conceptul va fi creat astfel încât să fie accesibil ambelor categorii de persoane.

Expoziția tip instalație va avea diferite arii de interes, va ghida vizitatorii printr-un traseu special creat care să susțină vizual diferite elemente ale patrimoniului imaterial (proiecții, lumini, produse expuse etc.), dar în același timp va evidenția și nevoia de accesibilizare a produselor culturale pentru persoanele neauzitoare, nu doar printr-o prezentare exterioară, vizuală, ci și una de conținut, accesibil în limba maternă a persoanelor cu deficiențe de auz și nivelului lor de înțelegere a lumii.

Proiect derulat de Asociația AVATAR în parteneriat cu Școala Profesională Specială pentru Deficienți de auz ”Sfânta Maria” și Liceul Tehnologic Special nr. 3 din București și cofinanțat de Administrația Fondului Național Cultural – AFCN.

Links

Files