București, 31 august 2016 - GEYC lansează Programul de Cooperare Strategică ”Support Moldova” (2016-2018) ce vizează susținerea parcursului european al Republicii Moldova prin sprijinirea și dezvoltarea de competențe în cadrul a trei categorii de grup țintă: tinerii, organizațiile nonguvernamentale și autoritățile publice.

Prin intermediul acestui program tinerii din Republica Moldova vor avea acces la informații și oportunități de formare, mobilitate și voluntariat în țară și peste hotare. Totodată, aceștia sunt eligibili să se înscrie în Comunitatea GEYC (geyc.ro/comunitate) încă din septembrie 2015.

„Support Moldova este un pas înainte pentru a susține integrarea europeană a Republicii Moldova prin transferul de bune practici și de expertiză de la statele europene. Ne propunem ca tinerii de aici să participe mai mult la viața comunității, să intre într-un dialog structurat cu reprezentanții statului și să fie mai competitivi pe piața muncii” (Gabriel Brezoiu, Manager general GEYC și PRISMA European Network)

Links