Comunicat de presa

Asociația „Dorna Tismana” anunta derularea proiectului Sustinem Antreprenoriatul pentru TINEri care are ca si SCOP Creșterea nivelului de competente in antreprenoriat în comunitățile țintă, susținând înființarea de noi întreprinderi de către grupul țintă & NEETs și doresc să înființeze o afacere (capacitarea acestora instruindu-i, dezvoltându-le competente educaționale în mediul antreprenorial pentru dezvoltarea propriei afaceri) implementând-o cu ajutorul oportunităților antreprenoriale de finanțare oferite de fonduri interne și externe pentru afaceri

Asociația “Dorna Tismana” A.D.T alături de toți partenerii ONG-urile coordonatoare urmăresc o abordare pe termen lung a prezentei inițiative pentru a putea contribui direct la promovarea si multiplicarea rezultatelor proiectului si asigurarea unui impact larg si sustenabil prin intermediul proiectului/ platformei web StartUP DACIA grup țintă l va fi preocupat de acest demers crescând accesul si participarea activa la mediul antreprenorial in rândul tinerei generații. De altfel toate instrumentele si metodele de promovare antreprenorială Mass-Media & Internet/social media pentru susținerea mediului antreprenorial din proiect:

 SERVICII suport StartUp: Servicii suport de capacitare StartUp, Servicii suport de informare / consiliere online StartUp;

 Campaniile de promovare antreprenorială Mass-Media & Internet/social media a oportunităților de finanțare a afacerilor, (prin înființarea, crearea si dezvoltarea de noi instrumente, cai de comunicare si metode de promovare antreprenorială Mass-Media & Internet/social media diverse precum si utilizarea, dezvoltarea celor deja existente),

 Distribuirea Materialelor informative imprimate: Ghidul WEB START-UP D.A.C.I.A, Afișe, Postere, 6 tipuri de Pliante informative tematice StartUp

 Crearea si dezvoltarea platformei web StartUP DACIA (realizata in scopul facilitării accesului la informații privind oportunitățile antreprenoriale de implementare/finanțare a afacerilor StartUP)

 Implicarea mass-mediei in promovarea antreprenorială StartUp in promovarea a oportunităților antreprenoriale de finanțare a afacerilor StartUp,

 Publicația de interes public cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori - Ghidul WEB START-UP D.A.C.I.A - Dezvoltarea Aptitudinilor, Competentelor si Initiativei Antreprenoriale

toate acestea își propun o abordare integrata inexistenta in acest moment pentru grupul țintă propus & NEETs la nivelul comunităților țintă si privind următoarele:

 importanta participării si implicării active a întregului grup țintă & NEETs, oferindu-le servicii de informare / conștientizare, distribuire Media & Internet/social media cu privire la oportunitățile antreprenoriale si de implementare/finanțare a afacerilor StartUP;

 implicarea activa tuturor factorilor interesați de mediul antreprenorial facilitând transmiterea informațiilor privind cunoașterea oportunităților antreprenoriale de implementare/finanțare a afacerilor active, mult mai ușor de către tineri, atrăgându-i pe aceștia in afaceri/proiecte;

 oferirea unor SERVICII suport StartUp concrete de afaceri (directe si online) prin:

 capacitare, recrutare StartUp - care se concentrează pe principalele probleme cărora viitorul tânăr antreprenor trebuie să le găsească rezolvare

 informare StartUp - punând un accent deosebit pe aspectele practice concrete de afaceri

 consiliere StartUp – a tinerelelor care și-au creat deja o firmă dar vor să-și dezvolte în continuare propriile afaceri StartUp,

a întregului grup țintă & NEETs / viitori antreprenori.

Proiectul Sustinem Antreprenoriatul pentru TINEri este implementat de către Asociația „Dorna Tismana” si finanţat cu fonduri europene nerambursabile FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) AFIR/ GAL PARANG.

Links

Files