Fundația Terre des hommes Romania caută o organizație care să ofere servicii de coordonare voluntari și facilitare a unor sesiuni de sensibilizare cu copii și tineri migranți.

Furnizorii trebuie să facă dovada experienței de minimum 2 ani în lucrul cu copii și tinerii (prin CV-ul persoanei implicate și scrisoare de intenție) și să trimită oferta financiară conform documentului atașat, pe adresa rodica.novac@tdh.ch, până la data de 5 martie 2020.Perioada de prestare a serviciilor: martie - septembrie 2020Cadrul general

Prin proiectul său „Building Relationships through Innovative Development of Gender Based Violence Awareness in Europe” (BRIDGE), Fundația Terre des hommes și organizațiile partenere își propun să îmbunătățească răspunsul la violența bazată pe gen (VBG) care afectează copiii și tinerii imigranți (children and youth on the move).

În cadrul proiectului BRIDGE termenul „children on the move” se referă la copii și tineri cu vârste între 10 și 24 de ani care se deplasează din diferite motive, voluntar sau involuntar, în interiorul sau între țări, cu sau fără părinții lor sau alți îngrijitori. Acesta include: copii și tinerii care se mută datorită conflictelor și dezastrelor naturale; copiii și tinerii care se mută cu părinții sau migrează singuri (de exemplu, pentru a urmări oportunități de viață mai bune, pentru a căuta muncă sau educație sau pentru a scăpa de acasă de situații exploatatoare sau abuzive); și copii și tinerii care sunt traficați.

Proiectul urmărește în special:

• Sporirea datelor disponibile despre VBG în rândul copiilor și tinerilor migranți;

• Dezvoltarea cunoștințelor și capacității profesioniștilor de a sensibiliza, identifica și aborda forme specifice de VBG în rândul copiilor și tinerilor migranți;

• Sprijinirea și promovarea colaborării și învățării între agenții în domeniul VBG în rândul copiilor și tinerilor migranți, prin realizarea unei comunități regionale de practică;

• Creșterea capacității copiilor și tinerilor migranți de a construi relații pozitive, conștientiza și înțelege VBG și sprijinirea acestora pentru a raporta, preveni, atenua și aborda violența de gen.

Fundația Terre des hommes

Terre des hommes (Tdh), cea mai importantă organizație elvețiană de asistență a copilului fără scop lucrativ, este activă în peste 35 de țări cu programele sale în domeniul sănătății mamei și copilului, migrației, justiției juvenile, muncii copiilor și situațiilor umanitare de urgență.

Copiii și tinerii migranți sunt expuși violenței bazate pe gen (VBG) și abuzurilor în țara de origine, în timpul călătoriei și în țara de destinație. Prin proiectul BRIDGE, Tdh și partenerii consolidează răspunsul la această problemă în țările UE și sensibilizează copiii și tinerii cu privire la modul în care se pot proteja mai bine.Activitățile derulate de furnizor includ organizarea și coordonarea a 30 de sesiuni de sensibilizare cu copiii și tinerii imigranți (children on the move) din țări precum Siria, Iran, Afganistan, Irak, Bangladesh, care le vor oferi oportunitatea de a primi informații despre violența bazată pe gen, raportarea cazurilor, precum și să stabilească legături cu profesioniști cărora le pot raporta orice cazuri VBG. Sesiunile vor avea durata de 3-4 ore și se vor desfășura în week end sau în vacanțele școlare, în prezența facilitatorilor de tineret și experților. Prin sesiunile de sensibilizare facilitatorii de tineret și experții vor sprijini copiii și tinerii să dezvolte 5 produse de campanie, care vizează sensibilizarea în domeniul violenței de gen, raportarea cazurilor etc. Produsele campaniei pot include videoclipuri, fotografii, desene, afișe etc. Materialele selectate vor fi plasate online pe canalele de comunicare ale proiectului și pe canalele de socializare ale parteneriatului.

De asemenea, furnizorul se va ocupa de recrutarea voluntarilor și organizarea a 3 întâlniri ale grupului consultativ pentru tineret. Până la 10 dintre facilitatorii de tineret recrutați din comunitatea română sau de migranți pot face parte din grupul consultativ pentru tineret. Ca membru al grupului consultativ pentru tineret, tânărul trebuie să sprijine proiectul, oferind consultanță în activități care implică o muncă directă cu copiii și tinerii. În plus, fiecare membru este obligat să lucreze împreună cu ceilalți membri ai grupului consultativ și să se întâlnească în 3 ocazii separate pentru a face schimb cu privire la activitățile cu copiii și tinerii.

Fundația Terre des hommes Elveția invită furnizorii să transmită oferta urmând tabelul și indicațiile din documentul atașat.

Roluri și responsabilități

Pentru a asigura implementarea fără probleme a contractului, facilitatorul va fi în contact cu coordonatorul local al proiectului BRIDGE, Rodica Novac.

Facilitatorul trebuie să semneze Politica de protecție a copilului și Codul de conduită Terre des hommes și să fie dispus să respecte principiile și practicile preconizate ale acesteia.Furnizorii trebuie să facă dovada experienței de minimum 2 ani în lucrul cu copii și tinerii (prin CV-ul persoanei implicate și scrisoare de intenție) și să trimită oferta financiară pe adresa rodica.novac@tdh.ch până la data de 5 martie 2020.

Vă rugăm să includeți în subiectul e-mailului „Proiectul Bridge, facilitare, numele firmei”.

Pentru mai multe detalii consultați cererea de ofertă atașată.

Files