SOLICITARE SCRISORI DE INTENTIE
FINANTARE 2009-2010

United Way Romania (UWRo) este o fundatie romaneasca, afiliata la United Way International. Este o organizatie independenta, condusa de voluntari locali si care face parte dintr-o retea de 3.000 de organizatii United Way existente in 45 de ţări din lume.

Viziunea United Way este aceea a a unei comunitati prospere, capabile de a-si sustine membrii sa-si atinga potentialul maxim. United Way Romania isi propune sa imbunatateasca calitatea vietii persoanelor care traiesc in Romania, prin incurajarea sponsorizarilor de la companii, a donatiilor din partea persoanelor individuale si a voluntariatului.

United Way este un donator prin excelenta local, care sprijina organizatiile neguvernamentale sa ofere servicii de calitate catre cele mai vulnerabile si dezavantajate grupuri din comunitate. Fondurile United Way provin din sponsorizari de la companii, din donatii salariale ale angajatilor acelor companii si din alte contributii individuale. Finantarile se acorda anual.

In campania de strangere de fonduri derulata in lunile mai-septembrie ale anului 2008, United Way Romania s-a bucurat de sprijinul a peste 30 de companii si aproximativ 2.200 din angajatii acestora. 24 organizatii neguvernamentale active in domeniul social, în Bucureşti si care deservesc aproximativ 6.500 de persoane - copii, familii defavorizate, batrani, bolnavi, persoane cu dizabilităţi, etc. – beneficiaza in 2008-2009 de finantarile noastre.
___________________________________________________________________

Perioada de finantare: 1 noiembrie 2009 – 31 octombrie 2010
Termen limită depunere Scrisori de Intentie: 16 Noiembrie 2008
Scrisorile de intentie se trimit la United Way prin e-mail la adresa: office@unitedway.ro
(confirmarea de primire se va face electronic, in maximum 3 zile de la data primirii; in cazul in care nu primiti aceasta confirmare, va rugam sunati la 021 306 2014)

Categoriile sociale pentru care United Way Romania acorda finantari in anul 2009-2010 sunt:

1. Copii şi familii in dificultate
2. Persoane cu dizabilitati
3. Varstnici
4. Alte categorii (persoane fara adapost, copii ai strazii, bolnavi in stadiu terminal, etc.).

Se va acorda prioritate proiectelor care se focalizeaza pe rezolvarea urmatoarelor probleme specifice:
- reducerea cersetoriei sau exploatarii batranilor si familiilor/mamelor cu copii mici. Programele vor viza cu prioritate persoanele aflate la intersectii, metrou, la usile magazinelor, pe strada;
- reducerea dificultatilor si discrepantelor in dezvoltarea de aptitudini, abilitati, orientare profesionala si participare la activitati extrascolare intampinate de copiii buni si foarte buni la invatatura, proveniti din familii cu serioase dificultati socio-economice. Problemele socio-economice intampinate de familii se reflecta asupra copiilor, in procesul de educatie prescolara si scolara, ducand pe termen mediu la reducerea performantelor scolare si la abandon scolar;
- angajarea in munca si pregatirea pentru angajare a tuturor categoriilor de mai sus, inclusiv a tinerilor si/sau adultilor cu dizabilitati. Lipsa actelor necesare, nivelul de educatie redus, lipsa suportului material si lipsa indrumarii/ sustinerii fac ca un numar mare de tineri proveniti din familii dezavantajate sau cu dizabilitati, persoane fara adapost sa nu aiba oportunitatea pregatirii si accesului pe piata muncii;
- imbunatatirea vietii persoanelor varstnice prin organizarea de activitati de socializare si imbunatatirea calitatii vietii varsnicilor singuri si cu venituri mici (maximum 350 RON/luna).
- responsabilizarea sociala a membrilor comunitatii, inclusiv a beneficiarilor si a altor actori locali (guvernamentali sau ne-guvernamentali), incepand chiar cu copiii de la nivelul scolii primare. Proiectele pot viza, spre exemplu: cresterea nivelului de implicare a adultilor/copiilor/tinerilor in actiuni si activitati de voluntariat pentru rezolvarea unor probleme specifice din comunitate; dezvoltarea si promovarea interactiunii dintre grupurile dezavantajate si alte grupuri din comunitate, pentru rezolvarea in egala masura a nevoilor indivizilor dar si a comunitatii; mobilizarea si utilizarea la maximum a resurselor existente pe plan local prin colectarea si distribuire de produse (produse alimentare, echipamente de birou sau articole de imbracaminte); etc.

Urmarim sa sprijinim proiecte care:
- produc un impact real – cuantificabil si vizibil - in randul grupului tinta si/sau a comunitatii;
- dau dovada unei cresteri semnificative a rezultatelor si eficientei programului de la un an la altul. Spre exemplu: a) creste numarul beneficiarilor care ies din program ca urmare a integrarii socio-economice, permitand altor membrii dezavantajati sa acceseze servicile oferite; b) inregistreaza, in timp, imbunatatiri, prin cooptarea de noi parteneri, atragerea de noi resurse, care fac ca un numar sporit de beneficiari sa fie deserviti; c) se reduc costurile proiectului prin atragerea si mentinerea de voluntari in locul angajatilor; d) se extinde scara unui proiect, multiplicand astfel rezultatele obtinute anterior;
- dezvolta parteneriate reale si eficiente, in care partile sunt implicate activ pentru pentru crearea unei retele de servicii in comunitate cu scopul imbunatatirii situatiei persoanelor dezavantajate. Spre exemplu, proiectele pot viza, asistenta oferita copiilor in cadrul unui centru de zi, de o organizatie specializata in acest sens, si consiliere si orientare profesionala pentru parinti si frati, de o alta organizatie care are experienta in acest gen de servicii.

Proiectele care abordeaza una dintre problemele proritare si, simultan, dau dovada unui bun management prin: producerea unui impact cuantificabil si vizibil; prin cresterea semnificativa a eficientei programului; sau prin promovarea de parteneriate in comunitate, vor putea fi considerate ca prioritare, in accesarea fondurilor, anul urmator.

O organizatie poate depune o singura scrisoare de intentie.

Aria de acoperire:
1) Bucuresti si zona imediat limitrofa (comunele: Vidra, Berceni, Popesti-Leordeni, Glina, Pantelimon, Dobroiesti, Voluntari, Tunari, Otopeni, Mogosoaia, Chitila, Chiajna, Ciorogarla, Domnesti, Bragadiru, Magurele, Jilava);
2) Cluj –Napoca, si
3) Timisoara.

Finantarea se acorda pentru o perioada de maxim 12 luni.

Pot aplica organizatii neguvernamentale:
• Legal inregistrate in Romania si care desfasoara activitati de cel puţin 2 ani (la data depunerii aplicatiei).
• Ofertante de servicii sociale si/sau educationale acreditate (sau in curs de acreditare) de autoritatile relevante sau/si au semnate parteneriate cu institutii publice relevante (spitale, scoli, teatre, etc.)
• Cu un birou administrativ in Bucuresti (inclusiv zona imediat limitrofa) sau Cluj-Napoca sau Timisoara, functie de zona de desfasurare a proiectului.
• Care au administrat un buget de minimum 20.000 RON anual, in ultimii 2 ani.
• Care nu acorda finantari catre alte organizatii neguvernamentale.
• Fara parti-pris politic.
• Care nu au fost create de autoritati ale statului.

Proiectele pe care le vom finanta:
• Se vor desfasura in Bucuresti (sau zona imediat limitrofa), Cluj- Napoca sau Timisoara;
• Vor oferi servicii sociale directe catre beneficiarii mentionati in “Domeniile pentru care United Way Romania va acorda finantari in anul 2009-2010” sau vor implica membrii comunitatii in rezolvarea problemelor locale;
• Sa-si propuna sa trateze cauza problemei, nu doar “simptomele”;
• Sa nu depaseasca suma de 100.000 RON pentru Bucuresti si 40.000 RON pentru Cluj Napoca si Timisoara.
• Sa nu conduca la indoctrinare religioasa;
• Sa nu discrimineze beneficiarii pe criterii de gen, rasiale, de nationalitate, etnice sau religioase.

United Way Romania NU acorda finantare pentru: aparatura medicala; cercetare stiintifica; calatorii internationale; conferinţe sau evenimente punctuale; echiparea sau renovarea unor cladiri ce nu se afla in patrimoniul respectivei organizatii; achizitionarea de echipamente de birou; proiecte de prim-ajutor ce nu sunt urmate de alte actiuni, menite sa creasca independenta si auto-sustinerea grupurilor in cauza; cheltuieli de productie a materialelor de promovare; cheltuieli administrative generale ale organizatiei, fara legatura cu un proiect de servicii directe.

Scrisoarea de Intenţie este un document de maximum 3 pagini, editate cu font ARIAL de 12 (nu se primesc anexe), care prezinta ideea unui proiect.
Scrisoarea de Intentie va fi prezentata astfel:

• Date despre organizatie: nume, Director, Coordonator Proiect, adresa, telefon, fax, e-mail, web-site, numarul acreditarii si domeniul;
• Date despre organizatia/iile partener/e (daca este cazul): nume, persoana de contact, adresa, telefon, fax, e-mail si adresa de web;
• Sumar: scop, grup tinta şi obiectivele proiectului. Mentionati daca este vorba despre un proiect nou sau despre continuarea unuia existent. In acest din urma caz, descrieti schimbarile pe care doriti sa le inregistrati daca proiectul va fi implementat;
• Prezentarea pe scurt a organizatiei: data de infiintare, principalele proiecte derulate in ultimii 3 ani si rezultatele obtinute (inclusiv numar beneficiari si cost/ beneficiar), bugetul anual al organizatiei in ultimii trei ani (2006, 2007 si 2008), principalii finantatori, numarul personalului platit si numarul voluntarilor;
• Justificarea proiectului: date specifice despre grupul tintă, descrieti problema abordata (furnizati cat mai multe date oficiale referitoare la situatia actuala); impactul anticipat al proiectului (masura in care acest proiect va produce schimbarea); descrieti care ar fi consecintele daca problema nu este abordata; decrieti alte incercari ale organizatiei dvs sau ale altor organizatii de a rezolva problema descrisa;
• Planul de acţiune: durata, obiectivele şi activitatile care contribuie direct la atingerea obiectivelor propuse (includeti cuantificari ale rezultatelor pe care doriti sa le obtineti). Furnizati informatii despre aria din care provin beneficiarii si locatia in care se vor oferi serviciile;
• Bugetul rezumat al proiectului, pe urmatoarele capitole: salarii si taxe (nr. persoane salarizate), transport, consumabile/materiale, alte costuri directe. Va rugam precizati care costuri vor fi sustinute de United Way si care din alte surse, in situatia in care proiectul va fi aprobat.

Vor fi invitate sa depuna propuneri de proiect numai acele organizatii ale caror scrisori de intentie vor fi aprobate. Decizia privind aprobarea sau nu a scrisorii de intentie depuse va va fi comunicata in cursul lunii decembrie 2008/ ianuarie 2009.

Pentru orice intrebari sau nelamuriri, ne puteti contacta la: office@unitedway.ro.