Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) anunţă începerea implementării proiectului “O societate civilă implicată în sistemul de sănătate şi protecţie socială”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 şi îşi propune (Scopul proiectului) creşterea capacităţii societăţii civile din România de a promova politici publice în sistemul de sănătate şi al protecţiei sociale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Pe perioada proiectului minim 40 de asociaţii de pacienţi şi parteneri sociali şi-au dezvoltat competenţe în aria formulării şi
promovării de propuneri alternative la politicile publice, iniţiate de autorităţi, în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale.
2. Pe perioada proiectului a fost operaţionalizată o reţea de asociaţii de pacienţi şi parteneri sociali care monitorizează politicile
publice iniţiate de autorităţi în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale, în direcţia evaluării şi elaborării de propuneri alternative
3. Pe perioada proiectului minim 10 asociaţii de pacienţi şi parteneri sociali au fost sprijiniţi pentru elaborarea de propuneri
alternative politicilor publice iniţiate de autorităţi în sensul rezolvării de probleme specifice domeniului lor de activitate.
Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:
1. Personalul de la nivelul a 40 de asociaţii de pacienţi şi parteneri sociali a fost instruit în domeniile „Elaborarea politicilor publice” şi „Advocacy şi comunicare publică”.
2. O reţea de organizaţii neguvernamentale şi parteneri sociali operaţionalizată pentru a monitoriza politicile publice iniţiate de autorităţi în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale, în direcţia evaluării şi elaborării de propuneri alternative
3. Un raport de monitorizare a politicilor publice în domeniul sănătăţii şi cel al protecţiei sociale înaintat semestrial către ministerele şi instituţiile interesate
4.10 Politici publice alternative în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale propuse dintre care 1 politică publică în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale alternativă la politicile publice în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale, acceptată

Valoarea totală a proiectului este de 997.688,00 lei, din care valoare nerambursabilă din FSE 821.139,01 lei, valoare nerambursabilă din bugetul naţional 156.595,26 lei şi cofinanţare UNOPA 19.953,73 lei. Proiectul este implementat în perioada 2 Aprilie 2018-1 August 2019. Codul MySMIS al proiectului este 109810.

Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA)
www.unopa.ro, unopa@unopa.ro, Tel: 021 319 93 29/ 0735 853 569, Fax: 021 319 93 29

Links

Files