În anul 2019, GEYC a implementat în România, la nivel național programul ”Young Digital Leaders”, o inițiativă a ISD - Institute for Strategic Dialogue și a Google.org.

Astfel, programul își propune să dezvolte în tinerii cu vârste cuprinse între 12-15 ani abilitățile digitale necesare pentru ca ei să devină utilizatori responsabili ai internetului. În conformitate cu definiția cetățeniei digitale a Consiliului Europei, programa își propune să sprijine elevii să:
- fie mai critici în consumul de informații online;
- fie mai eficienți în comunicarea lor online;
- înțeleagă drepturile lor și pe ale altora în mediul online, dar și responsabilitățile și oportunitățile care se află acolo.

Pentru a atinge obiectivele propuse, programa oferă planificări și îndrumări pentru cinci sesiuni: Consumatori critici, Cetățeni flexibili, Comunicatori eficienți, Experți în drepturi și Lideri digitali. În cadrul acestor sesiuni, elevii își vor dezvolta cunoștințele despre concepte-cheie, abilitățile necesare pentru a identifica amenințările din mediul online, comportamentele necesare interacțiunii respectuoase și atitudinea necesară pentru a juca un rol pozitiv în comunitatea online. Astfel, aplicând aceste sesiuni la clasă, profesorii parteneri vor contribui la educația elevilor în aceste domenii.

Impactul programului
Ediția din anul 2019 a programului ”Young Digital Leaders” a ajuns la următoarele rezultate:
- propunerea unui curriculum cu durata de 5h destinat tinerilor de 12-15 ani pe tema educației pentru cetățenie digitală;
- livrarea de workshop-uri în 3 instituții de învățământ partenere (din Ploiești, Slatina și Reșița) de către facilitatorii GEYC care au ajuns la 450 elevi și peste 90 de părinți (în sesiuni dedicate lor);
- formarea a 251 cadre didactice din întreaga țară pe parcursul a 10 cursuri de formare realizate la Cluj-Napoca, Oradea, București, Constanța și Iași;
- organizarea a 4 sesiuni de monitorizare a cadrelor didactice la Rm. Vâlcea, Sibiu, Ploiești și Fetești;
- workshop-urile facilitate de către profesorii implicați în program au ajuns la 6106 tineri (dintre care 4722 de 12-15 ani - grupul țintă al proiectului) de la 133 unități de învățământ partenere din 33 județe și din Municipiul București, din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării.

Links