Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură organizează, în perioada 25 - 27 ianuarie 2019, cursul „Politici Publice”, în cadrul proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, SIPOCA 202, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Cursul va avea loc în Brașov, cu o durată de 3 zile, între orele 10:00 - 16:00. Pentru participanții care nu locuiesc în Brașov se poate asigura decontarea transportului.

Printre competențele dobândite în urma participării la curs se numără:
- identificarea cadrului de elaborare şi implementare a politicilor publice;
- analiza oportunităţilor pentru formulări de politici publice;
- formularea de politici publice relevante domeniilor în care acţionează;
- evaluarea politicilor publice pe baza unor criterii macro-economice.

Programa de pregătire este structurată astfel:
Ziua 1 - Politici publice: noțiuni și elemente constitutive. Obiective: familiarizarea cursanților cu principiile cheie cu privire la eleborarea politicilor publice.
Ziua 2 - Analiza problemelor/oportunităților pentru formulări de politici publice. Obiective: familiarizarea cursanților cu categoriile și grupurile de actori implicați în politicile publice și instituțiile publice; familiarizarea cursanților cu metodele strategice de identificare, filtrare și formulare a problemei și de identificare a oportunităților.
Ziua 3: Formularea de politici publice relevante și modalități de evaluare a impactului acestora. Obiective: familiarizarea cursanților cu noțiunile policy making și policy cycle, etapele de elaborare a politicii publice și pașii concreți subsumați; familiarizarea cursanților cu modalitățile și elementele practice ale implementării și elaborării planului de acțiune; familiarizarea cursanților cu componentele cheie în evaluarea impactului reglementărilor și indicatorii de performanță.

Cursul nu este autorizat ANC. La sfârșitul cursului se va obține o diplomă de participare.

Persoanele interesate să participe la curs pot trimite un e-mail la adresa sipoca202@gmail.com.

Pentru mai multe informații despre proiect vizitați www.sipoca202.ro.

Links

Files