Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (ASISED) are plăcerea de a vă invita să participaţi la cursul gratuit „Protecția juridică a drepturilor omului - jurisprudența CEDO”, organizat în cadrul proiectului „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiţie pentru toţi”, SIPOCA 493, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cursul este dedicat persoanelor care desfăşoară sau sunt autorizate să desfăşoare o activitate juridică şi specialişti în domeniul dreptului şi/sau cu atribuţii în legătură cu activitatea sistemului judiciar.

Loc de desfăşurare: online, platforma EduWeb

Perioada de desfăşurare: 4 -30 ianuarie 2020

Durata curs: 2 zile/grupă

Se vor asigura diplome de participare, în format electronic.

Am atașat acestui anunț invitația, sumarul şi programul cursului.

Pentru confimarea participării vă rugăm să trimiteți un e-mail cu datele de contact la adresa alexandru.tacina@yahoo.com.

Links

Files