București, 10 mai 2022. Asociația CSR Nest anunță inaugurarea primei grădini pedagogice din cadrul proiectului Verde Citadin, pe un teren aparținând Liceului Tehnologic Barbu S. Stirbey din Buftea și organizează cu această ocazie, în perioada 11-13 mai, Târgul Economiei Circulare. Cele două componente, alături de o a doua grădină pedagogică amenajată în parteneriat cu Colegiul Vlaceslav Harnaj din București și crearea unor elemente urbane de infrastructură verde și amenajarea unui gard viu din arbuști pentru împrejmuirea unui loc de joacă din București fac parte din proiectul „Verde Citadin”. Pentru acest proiect, Asociația CSR Nest a primit o finanțare în valoare de 99.997 lei prin Platforma de mediu pentru București, inițiată de Fundația Comunitară București împreună cu ING Bank România.

Târgul de Economie Circulară este organizat în parteneriat cu Liceul Tehnologic Barbu A. Stirbey din Buftea, cu sprijinul Primăriei orașului Buftea, prin General Public Serv. Acesta va fi organizat în grădina pedagogică nou inaugurată, iar vizitatorii și participanții vor experimenta metode și practici de economie circulară în cadrul unor ateliere menite să promoveze un stil de viață mai sănătos și mai sustenabil.

Astfel, în perimetrul târgului vor fi amplasate coșuri pentru colectarea separată a plasticului și cartonului, deșeuri care vor fi ridicate de colectorul local, General Waste Management. De asemenea, Biodeck va pune la dispoziție pubele pentru colectarea deșeurilor biodegradabile, care ulterior vor fi compostate.

Pentru a încuraja spiritul civic și cetățenia activă, vizitatorii târgului vor avea posibilitatea să se implice în mici lucrări de amenajare a grădinii pedagogice, urmând ca aceasta să fie inaugurată oficial în cea de-a treia zi a târgului, pe 13 mai. De asemenea, tot atunci, cu sprijinul Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis va fi montat un senzor de monitorizare a calității aerului, iar Asociația Sakura România vor prezenta un joc interactiv pe probleme de mediu prin care sensibilizează tinerii din comunitatea locală cu privire la problemele legate de mediu la nivel local, național și european.

Nu în ultimul rând, participanții la eveniment vor fi încurajați să folosească transportul în comun, bicicleta sau mersul pe jos pentru a se deplasa la locația evenimentului.

În contextul în care orașele se confruntă cu provocări majore de mediu (poluare, spații verzi insuficiente), proiectul „Verde Citadin” își propune să sprijine dezvoltarea de ecosisteme urbane și să fructifice potențialul mare și încă nefolosit al orașelor de a contribui la protejarea sau refacerea biodiversității. În plus, printre obiectivele proiectului „Verde Citadin” se numără creșterea gradului de responsabilizare civică a oamenilor, a implicării active a acestora în amenajarea, înfrumusețarea și păstrarea curățeniei spațiilor verzi din oraș precum și reducerea poluării mediului prin activități și demonstrații practice privind colectarea și compostarea deșeurilor biodegradabile generate în grădinile pedagogice.

„Verde Citadin”, care este implementat în perioada octombrie 2021 – mai 2022, este o continuare a proiectului–pilot ”Laboratorul Verde Buftea” implementat în orașul Buftea (Ilfov) în perioada octombrie 2020 – mai 2021 tot cu finanțare obținută de la Fundația Comunitară București.

Despre Asociația CSR Nest
Misiunea Asociației CSR Nest este de a oferi soluții și servicii atât sectorului neguvernamental cât și celui corporatist, prin promovarea responsabilității sociale în rândul societății civile și al companiilor. De asemenea, asociația își mai propune să contribuie la progresul social, cultural, educațional, turistic și de mediu al României. Totodată, asociația încurajează un comportament responsabil față de mediul înconjurător, atât la nivel de companie, cât și la nivel individual; promovează conceptul de dezvoltare durabilă (inclusiv dezvoltare comunitară durabilă) și inițiază demersuri pe lângă autoritățile locale în acest scop; dezvoltă și implementează proiecte de mediu. Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați www.csrnest.ro.

Despre Platforma de mediu pentru București
Platforma de mediu pentru București, inițiată de Fundația Comunitară București împreună cu ING Bank România, urmărește dezvoltarea participativă a unei viziuni comune de mediu pentru oraș a stakeholderilor implicați în domeniu (organizații non-profit și grupuri de cetățeni, autorități publice locale și centrale, companii etc) pornind de la date, probleme și soluții care pot fi scalate. Acest apel de proiecte face parte dintr-un program mai amplu, o platformă de mediu pentru București, care va fi derulat în următorii ani de Fundația Comunitară București, cu susținerea financiară a ING Bank România. Prin runda de finanțare a Platformei de mediu pentru București aferentă anului 2021, Fundația Comunitară București adresează oportunități și probleme legate de calitatea aerului, de creșterea calității spațiilor verzi, rețele verzi, respectiv infrastructură verde în București și Ilfov. Platforma susține 3 inițiative existente care, inclusiv prin această finanțare, aduc soluții sprijinite de date, fac advocacy pentru a lucra în colaborare cu autoritățile locale/centrale, sau în completarea intervențiilor acestora și care reușesc să mobilizeze comunitățile lor, sau să creeze conștientizare în comunitățile locale cu care lucrează, care aduc parteneri noi în proiectele lor pentru a le crește impactul/nivelul de expertiză. Valoare totală a prezentului apel de proiecte este de 300.000 de lei. Pexntru mai multe detalii, vă rugăm accesați www.fundatiacomunitarabucuresti.ro.