Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest

Anunță,

Lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor
Măsura 4/3A „Scheme de calitate”, conform

Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest

Data lansării apelului de selecție 20.02.2019
Măsura lansată prin apelul de selecție - cu tipurile de beneficiari eligibili Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:
• fermieri/grupuri de fermieri legal constituite care îşi desfăşoară activitatea agricolă pe teritoriul României;
• grupurile de producători* care reunesc cel puțin 2 operatori participanți într-o schemă de calitate pentru un produs specific inclus într-una din aceste scheme, conform art. 16 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, astfel cum a fost completat cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014. Aceste entități pot fi grupuri de producători, organizații de producători, organizații interprofesionale sau grupuri/asocieri de entități cu altă formă juridică. (*Termenul „grupurile de producători" este folosit în sens comun.)
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul public acordat prin Măsura 4/3A sunt fermierii (cu excepția persoanelor fizice neautorizate) şi grupurile de fermieri legal constituite, care îşi desfăşoară activitatea agricolă pe teritoriul României şi participă pentru prima dată la o schemă de calitate a UE.
Fondurile disponibile pentru această Măsură Fondurile disponibile pentru Măsura 4/3A, în această sesiune sunt de 66.118 euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect Sprijinul public reprezintă ajutor financiar nerambursabil și se acordă sub forma unui stimulent anual, pe o perioadă de maxim 5 ani consecutivi de la aderarea pentru prima dată la o schemă de calitate.
- Pentru participarea pentru prima dată la o schemă de calitate
Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este sub forma unui stimulent financiar anual în valoare de maxim 3.000 Euro/exploataţie sau schemă de calitate/an, pe o perioadă de maxim 5 ani, pentru costurile fixe. Rata sprijininului pentru costurile fixe este de 100%.
- Pentru activitățile de informare și de promovare puse în aplicare de grupurile de producători în cadrul pieței interne
Costurile activităţilor de informare şi promovare a produselor care fac obiectul schemelor de calitate beneficiază de o rată de sprijin de 70% din costurile eligibile. Perioada de implementare a proiectului va fi de minim 1 an și maxim 3 ani. Suma maximă de sprijin public pentru un proiect este de 6.118 euro.
Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele Sesiunea este deschisă în perioada 20.02-21.03.2019. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de depunere de proiecte aferentă acestei măsuri este 21.03.2019, ora 12:00.

Depunerea proiectelor pentru Măsura 4/3A se va face la sediul Asociației G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest din jud. Dâmbovița, oraș Găești, strada Vladimir Streinu, nr. 44, astfel:
 Luni – Vineri: 10:00 – 17:00.
Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii aferente acestei măsuri se oprește înainte de termenul limită prevăzut în apelul de selecție atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal cu punctajul minim aferent apelului de selecție în desfășurare, excluzând valoarea publică a proiectelor retrase, ajunge la 110% din nivelul alocării sesiunii respective, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare.
Informații detaliate Informațiile detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 4/3A sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, cu anexele aferente (în varianta electronică sau tipărită) și pot fi găsite la sediul GAL MICROREGIUNEA DÂMBOVIȚA SUD-VEST din jud. Dâmbovița, oraș Găești, strada Vladimir Streinu, nr. 44 și pe pagina web www.galdbsv.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare Asociația G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest cu sediul: jud. Dâmbovița, oraș Găești, strada Vladimir Streinu, nr. 44.

Tel: 0761/636.284.
E-mail: galmicroregdbsv@gmail.com;
Website: www.galdbsv.ro.
Program de lucru:
Luni – Vineri: 09:30 -18:30

*PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL: LUNI – VINERI: 10:00 – 17:00

Links