Asociația Together Romania din Campina este beneficiara proiectului de acreditare din domeniul tineretului Erasmus+, Proiecte de mobilitate, aprobat de Agenția Națională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale cu numărul 2022-1-RO01-KA151-YOU-000056775. Proiectul se va desfășura în perioada iunie 2022 - august 2023 și are că obiectiv principal realizarea a 3 mobilități ale tinerilor după cum urmează: Start to be activE+ (promovează cetățenia activa) in martie 2023, Yes for equality! (promovează egalitatea de gen) in mai 2023 si Make a change and go green (promovează ecologia si sursele sustenabile de energie) in iunie 2023. Proiectul este o excelentă oportunitate de dezvoltare a dimensiunii europene a educației, prin participarea unui număr de peste 90 de tineri din 8 tari europene. Participanții la acest proiect sunt tineri din cele comunitățile europene implicate, membrii ai organizațiilor partenere, dornici sa se afirme, cu viziune, care sa fie ancorați in realitatea comunității si sa cunoască nevoile acesteia si ale tinerilor, sa fie motivați sa dezvolte proiecte împreuna cu alți tineri, sa fie adepții egalității de șanse, pozitivi si sa manifeste interes fata de subiectele abordate.
Pentru stimularea creativității, a participării active și a inițiativei, cei peste 90 de participanți la proiect vor desfășura activități specifice de educație non‐formala: ateliere de creație și de lucru, activități out‐door și de voluntariat alături de tinerii din comunitatea locală, jocuri de grup, întâlniri cu autoritățile locale și membrii unor ONG-uri, seri culturale cu specific național pentru fiecare țara participanta, descoperirea patrimoniului local și regional prin activități specifice, activități de follow‐up, etc.
Rezultatele finale preconizate vor fi:
- întâlniri cu autoritățile locale din Campina si Valea Doftanei (unde organizația noastră desfășoară activități);
- activități comune cu tinerii din comunitate in cadrul unor activități desfășurate in cadrul liceelor locale;
- minim 600 de beneficiari indirecți reprezentați de tinerii si lucrători de tineret ca participanți la activitățile de diseminare si acțiuni de follow-up;
- minim 6 propuneri de proiecte E+ pornind de la ideile tinerilor participanți;
- 15 activități/proiecte/acțiuni locale inițiate de către tineri participanți ca activități de follow-up implementate in comunitatea din care fac parte.
Asociația Together România este o organizație non‐guvernamentală, non‐profit si are statutul legal al unei asociații cu activități in domeniul artei, educației, culturii, protecției mediului, sportului și social pentru tineret. Pentru mai multe informații cu privire la acest proiect sau despre activitatea noastră, va rugăm sa ne contactați sau sa accesați pagina web a asociației.


Echipa de proiect

Links