Fundaţia „Pentru Voi” din Timişoara desfăşoară în perioada decembrie 2008 – noiembrie 2009 proiectul “Autismul nu dispare la 18 ani!”, care vizează creşterea gradului de conştientizare în ceea ce priveşte problematica adulţilor diagnosticaţi în copilărie cu tulburări din spectrul autist. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2006 - Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală şi dezinstituţionalizarea persoanelor cu probleme de sănătate mentală.

„Autismul este aproape necunoscut în Romania, iar problematica şi nevoile persoanelor cu autism şi a familiilor acestora sunt abordate încă marginal sau conjunctural de către autorităţile în drept. Dacă pentru copiii cu autism s-au dezvoltat în ultimii ani servicii inclusive, pentru tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani, aceste servicii sunt aproape inexistente.” a declarat Laila Onu director executiv al Fundaţiei „Pentru Voi”.

Prin acest proiect se vor identifica şi analiza situaţia sănătăţii mintale, a stării de generale de sănătate şi a nevoilor de servicii a 30 de persoane care au fost diagnosticate în copilărie cu autism. Se vor organiza două sesiuni de formare una pentru medicii de familie şi rezidenţi şi una pentru specialiştii care lucrează cu persoane adulte cu autism. De asemenea se va organiza o campanie de promovare a incluziunii sociale a persoanelor cu autism şi de antistigmatizare,.

30 de adulţi diagnosticaţi cu autism în copilărie vor beneficia de asistenţă, 300 de rapoarte privind sănătatea mintală, a stării de sănătate în general, a nevoii de servicii a celor 30 adulţi diagnosticaţi în copilărie cu tulburări din spectrul autist vor fi tipărite şi distribuite, 15 părinţi şi 15 adulţi diagnosticaţi în copilărie cu autism vor fi incluşi într-un grup suport, se va crea o pagină de internet şi un forum de discuţii pentru persoanele cu autism, se vor organiza 4 petreceri pentru adulţi cu tulburări autiste în copilărie, se va organiza o conferinţă internaţională pe tema autismului şi o campanie media în cadrul căreia se vor ţine emisiuni, interviuri precum şi primul festival de film pe tema autismului din România.

Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu Primăria municipiului Timişoara şi Centrul de zi Pentru Voi cu locuinţe protejate.

Pentru mai multe informaţii, nu ezitaţi să ne contactaţi la tel. 0256.228.062, 0356.421.215 sau e-mail: pentruvoi@pentruvoi.ro.

Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro.