Ieri, 16 noiembrie 2022, a avut loc Conferința de lansare a proiectului ANGAJAȚII DIGITALIZAȚI - RESURSA VIITORULUI, implementat de CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI IAȘI, în parteneriat cu SC IOANIDA TURISM SRL și SC CSA TRAVEL S.R.L în perioada 14 septembrie 2022 – 31 decembrie 2023, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020, număr contract POCU/860/3/12/142921.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini în cadrul întreprinderilor din regiunile mai puțin dezvoltate care își desfășoară activitatea principală/secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă, prin derularea unei campanii de conștientizare a angajatorilor cu privire la importanța și necesitatea participarii angajaților la programe de formare continuă, prin furnizarea de servicii de formare profesională în domeniul competențelor digitale (IT) pentru 310 angajați, precum și prin acordarea de sprijin acestor intreprinderi pentru elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă.
Roxana Ateșoae, managerul proiectului, a realizat prezentarea proiectului și a subliniat aspectul inovativ pe care acest proiect îl vizează: „Proiectul nostru își propune furnizarea unui mix de programe, formale și nonformale, către persoanele angajate din sectoare competitive cu scopul dezvoltării competențelor digitale ale acestora”.
Dl. Sorin Gheorghiu, Director Promovare şi Relaţia cu membrii în cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Județului Iași, a arătat faptul că, deși România se află în topul mondial în ceea ce privește viteza internetului, indicele economiei și societății digitale ne indică faptul că exploatarea acestui avantaj este foarte scăzută. În acest context, Camera de Comerț Iași va implementa patru proiecte care își propun să răspundă acestei problematici.
Reprezentanții firmelor partenere, dna Anca Drăghici - SC IOANIDA TURISM SRL și dl. Cătălin Filip - SC CSA TRAVEL S.R.L, au prezentat atât activitățile cât și modalitatea de abordare a grupului țintă.
În cadrul evenimentului au avut intervenții reprezentanți ai IMM-urilor din sectoare competitive și ai angajaților, care și-au manifestat interesul și au apreciat oportunitatea proiectului.

Files