București, 22 septembrie 2021 - Pentru prima dată în România a fost realizată o cercetare de amploare privind percepția tinerilor asupra schimbărilor climatice în general și a rolului educației privind schimbările climatice (ESC), în special.

Raportul aduce contribuții importante în ceea ce privește participarea tinerilor la activități educaționale formale și non formale privind clima, interesul pentru subiect și cunoașterea problematicilor climatice, sprijinind astfel adaptarea demersurilor autorităților publice și ale ONG-urilor privind ESC la nevoile și așteptările tinerilor.

Cercetarea a avut loc în luna iunie 2021 sub coordonarea domnului dr. Arpad Todor din partea SNSPA, în colaborare cu Lavinia Andrei din partea Terra Mileniul III, cu sprijinul experților Bogdan Gioară și Ana-Maria Paladuș din partea Reper21. Studiul s-a bazat pe un chestionar constând în 13 întrebări, majoritatea cu răspuns închis. Colectarea chestionarelor a fost realizată de studenți voluntari din cadrul SNSPA. La chestionar au răspuns 500 de persoane. Peste jumătate dintre respondenți fiind studenți (56.6%), 10.6% masteranzi sau doctoranzi, și aproximativ 26% liceeni.
Raportul integral poate fi descărcat de pe pagina proiectului Angajament pentru climă https://bit.ly/3ABtM4f

Links

Files