Astăzi, 11 ianuarie 2023, a avut loc conferința de închidere a
proiectului ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea
profesională continuă a Adulților din România, nr. contract POCU
/726/6/12/135438, implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Sindicatul Valahia Târgoviște (Partener 1) și
Developement Tranining Consulting (Partener 2), implementat în perioada 17 decembrie 2020 - 16 ianuarie 2023.
Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea calității forței de
muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est și
Sud-Muntenia, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.


Informații suplimentare legate de proiect:
Manager proiect: Roxana Ateșoae
Tel: 0758 028 613

www.acafar.centruldezvoltaresociala.ro

Links

Files