Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Asociația
Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, a lansat astăzi, 21
februarie 2023, proiectul CRIOS – COMPETENȚE REGIONALE INOVATIVE PENTRU
OCUPARE SUSTENABILĂ. Proiectul reprezintă o șansă de recalificare și
angajare pe piața muncii pentru șomerii din Regiunea Nord-Est și este
co-finanțaț prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 –
2020 POCU/1080/3/16/157124.
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea șanselor de ocupare
și îmbunătățirea calității vieții pentru 202 persoane, șomeri și
persoane inactive, cu accent pe șomeri de lungă durată, lucrători
vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus
de educație, din regiunea Nord-Est, prin măsuri personalizate și
integrate de stimulare a ocupării în sectoare economice competitive și
programe de formare profesională a adulților.

Mai multe detalii si fotografii regasiti in attachement.

Vă mulțumim!

Informații suplimentare legate de proiect:
Manager proiect: Roxana ATEȘOAE
Valoarea totală a proiectului: 4.864.626,23 lei
Perioada de implementare: 03 ianuarie – 31 decembrie 2023
Tel: 0758 028 613

Links

Files