Centrul de Dezvoltare Socială T&CO a organizat ieri, 25 ianuarie 2023, conferința de lanasare a proiectului PROFIS – PROGRAME REGIONALE DE OCUPARE ȘI FORMARE INOVATIVE ȘI SUSTENABILE. Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația Iubire și Încredere din Iași (AII), în perioada 27 decembrie 2022 – 26 decembrie 2023 și este co-finanțaț prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020 POCU/1080/3/16/157176.
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea șanselor de ocupare și îmbunătățirea calității vieții pentru 201 persoane, șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrători vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilități. persoane cu nivel redus de educație, din regiunea Nord Est, prin măsuri personalizate și integrate de stimulare a ocupării în sectoare economice competitive și programe de formare profesională a adulților, contribuind astfel Ia realizarea obiectivului tematic 08 al POCU - Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă.
La conferința de lansare a proiectului au fost prezenti reprezentați ai administrației publice locale, reprezentați ai Camerelor de Comerț și Industrie din Regiunea Nord-Est, reprezentați ai AJOFM-urilor din Regiunea Nord-Est, ai ONG-urilor și ai angajatorilor.

Anca TOMPEA, managerul de proiect, a subliniat faptul că „titlul proiectului este unul sugestiv pentru ceea ce urmează să facem. Este important ca angajații să devină performanți într-un anumit sector al pieței muncii și să înțeleagă beneficiile pe care formarea profesională continuă le are asupra propriei cariere profesionale. Ne bucurăm de un parteneriat responsabil și puternic pentru regiunea de Nord-Est în cadrul acestui proiect”.

Links

Files