În perioada 22-23 iulie 2019, reprezentanți ai organizațiilor
neguvernamentale, ai organizațiilor sindicale, patronale și ai
instituțiilor publice locale, membri ai Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Județene la nivel național, au participat la Iași, la
Conferința de închidere a proiectului PRO-PACT - PROMOVAREA ONG-URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI PRIN ADVOCACY, CAPACITARE ȘI TRAINING, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.
Având ca temă „Bunele practici în abordările de policy din domeniile ocupării și incluziunii sociale”, cei peste 50 participanți la conferință au dezbătut principalele probleme întâmpinate în elaborarea unei politici publice care se adresează unui grup țintă devaforizat, cât și lacunele legislative din cele două domenii, ale ocupării și incluziunii sociale, în ceea ce privește reinserția în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități.
În prima zi a conferinței Roxana Ateșoae, managerul de proiect, a prezentat o analiză a rezultatelor obținute, propunerea de politică publică alternativă „Ocuparea persoanelor cu dizabilități, un răspuns la deficitul forței de muncă”, precum și pașii care urmează după finalizarea proiectul de față. „Proiectul PRO-PACT a reprezentat un exercițiu comun al partenerilor sociali și ai reprezentanților instituțiilor publice de a analiza o strategie specifică și de a construi o politică publică alternativă în domeniul ocupării persoanelor cu dizabilități. Din punct de vedere a impactului rezultatului proiectului nostru, 85 de instituții din întreaga țară și-au manifestat susținerea oficială a propunerii noastre de politică publică”.
Diana Chiriacescu, Director al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, a căutat un răspuns la întrebarea „de ce ONG-urile s-au concentrat pe acest subiect al ocupării și incluziunii sociale?”. Peste 70% din furnizorii de servicii sociale sunt organizații private. „ONG-urile sunt active în dialogul civic, dar ele nu stăpânesc întotdeauna ciclul de realizare al unei politici publice”.
Anca Tompea, expert parteneriate in cadrul proiectului, a menționat ca „proiectul PRO-PACT a condus si la dinamizarea Pactului Regional pentru Ocupare si Incluziune Socială din regiunea Nord-Est, care alături de cele 6 Parteneriate județene, au beneficiat de instruiri tematice si seminarii de lucru”.
Angela Achiței, expert grupuri vulnerabile, a sintetizat propunerile formulate in cadrul documentului de politică publică și modalitățile realiste de implementare a acestora.
În a doua zi, experții din cadrul proiectului și participanții au dezbătut temele orizontale în elaborarea politicilor publice din domeniile ocupării și incluziunii sociale, respectiv dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și nediscriminarea.

Links

Files