Cadre didactice, masteranzi şi studenţii ai Facultăţii de Filologie ai Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi au beneficiat de conţinuturile conferinţei Utilizarea instrumentelor de comunicare WEB 2.0 în învăţămînt: rezultate, aplicaţii. Problemele actuale ale sistemului educaţional atît la nivel preuniversitar, cît şi la nivelş universitar, constituie una din priorităţile Facultăţii de Filologie. În acest context, ideile şi experienţa împărtăşită de doamna profesoară de limba şi literatura română de la Şcoala Normală "Vasile Lupu" din Iaşi , Elena Manuca, sunt de real folos pentru cadrele didactice care încearcă să-şi perfecţioneze cunoştinţele şi abilităţile profesionale prin utilizarea resurselor informaţionale. Titulară al cursului opţional interdisciplinar Limba română - Informatică, în folosind spaţiul E-learning ca instrument de provocări novatoare în educaţie, cînd literatura şi lectura nu mai este agreată de către elevi şi chiar de studenţi, cînd informatica ar fi o provocare şi pentru unii, şi pentru alţii, modalitatea aceasta a stîrnit un viu interes din partea celor prezenţi. Drept dovadă, participarea la conferinţă a lectorilor universitari de la catedra de limbă şi literatură rusă, dar şi interesul masteranzilor sau studenţilor din anul final de studii, pentru care interdisciplinaritatea poate deveni un instrument de lucru chiar dacă necesită cunoştinţe suplimentare, implicarea a cel puţin doi profesori (obiectul predat plus informatica).
Încadrată în Proiectul "În Europa prin Internet",finanţat de către Fundaţia Soros-Moldova şi gestionat de către Asociaţia Obştească "Alianţa între generaţii" din or. Făleşti (preşedinte Gheorghe Şova), manifestarea respectivă devine un model reuşit de colaborare şi parteneriat între această instituţie neguvernamentală şi una universitară.
Totodată, această activitate a fost posibilă frumoasei colaborări stabilite cu Asociaţia Voluntarii Normalişti din Iaşi (preşedinte prof. Sebastian Alexandru).