Asociația pentru Respectarea Drepturilor Omului (“ARDOM”) organizează miercuri, 20 octombrie 2021, între orele 17:00-19:00, în sistem hibrid (fizic și online), la Casa Siqua (Hotel Siqua) din Calea Plevnei nr.59A, București, conferința de închidere a proiectului “STOP VIOLENȚEI. Servicii integrate pentru victime ale violenței domestice”.
Scopul proiectului a fost acela de scădere a numărului victimelor violenței domestice și cresterea gradului de implicare a societății civile în lupta împotriva violenței.
În cadrul conferinței, se vor prezenta rezultatele proiectului și se vor distribui ghiduri și materiale de informare privind violența domestică.
Proiectul este derulat de Asociația pentru Respectarea Drepturilor Omului cu sprijinul financiar Active Citizens Fund Romania, program finanțat de Islanda, Lichetenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul este destinat atât prevenirii și combaterii violenței domestice, cât și protecției victimelor violenței domestice și de gen.

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.
Despre Asociația pentru Respectarea Drepturilor Omului
Respectarea drepturilor omului și egalității de gen, ocrotirea și sprijinirea familiei, dezvoltarea și consolidarea solidarității familiale, bazată pe prietenie, afecțiune și întrajutorare morală și materială a membrilor familiei, constituie nu doar un obiectiv de interes național, ci și misiunea pe care Asociația pentru Respectarea Drepturilor Omului și-a asumat-o.
Pentru detalii, vă rugam să contactați responsabilul de comunicare - Cătălina Ciornodolia, la numărul de telefon 0751 111 109 sau la adresa de e-mail: contact@ardom.ro.

Links

Files