Fundația ICAR organizează în data de 09 iunie 2023, începând cu orele 10:00, Conferința de lansare a proiectului „RAZOM (ÎMPREUNĂ) - Rețea de servicii de sănătate fizică și mintală adaptate nevoilor refugiaților din Ucraina”. Evenimentul va avea în București, la Hotel Holiday Inn Bucharest-Times, Bulevardul Decebal nr. 19.

Proiectul se implementează în perioada aprilie 2023 – aprilie 2024 și urmărește să contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a Persoanelor Strămutate Forțat din Ucraina (PSFU) prin derularea de activități psiho-sociale pentru mamele și copiii din Ucraina aflați în asistența Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din București, crearea unei rețele de mediatori interculturali sanitari și a unei hărți online a serviciilor de sănătate disponibile în București pentru PSFU.

La eveniment sunt invitați să participe reprezentanți ai autorităților publice și organizațiilor non guvernamentale cu rol în asistența migranților/refugiaților proveniți din Ucraina, mediatori interculturali, precum și alți factori interesați.

Proiectul „RAZOM (ÎMPREUNĂ) - Rețea de servicii de sănătate fizică și mintală adaptate nevoilor refugiaților din Ucraina” este derulat de Fundația ICAR în parteneriat cu Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” (RCTV Memoria) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014 – 2021. Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea stării de sănătate fizică și mintală a Persoanelor Strămutate Forțat din Ucraina (PSFU), prin evitarea instalării/cronicizării efectelor generate de război.

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Links

Files