COMUNICAT DE PRESĂ


Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi (JRS) din România anunţă lansarea etapei a III-a proiectului:” MY PLACE to INTEGRATION”.

Proiectul are o durată de 3 luni și este finanțat prin Programul Național — Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (număr de referință contract: FAMI/20.02.01.03(02)) gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne — Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, ca Autoritate Responsabilă, și Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă. Aflat in ultima sa etapa de implementare, proiectul are o valoare totală de 522.658,93 lei şi vine să completeze activitățile derulate anterior.

Susţinerea procesului de integrare efectivă a beneficiarilor unei forme de protecţie (BPI) şi a strainilor (RTT – resortisanţi ţări terţe) cu şedere legală în România la nivelul judeţelor Galaţi, Constanţa, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea, urmează a fi realizată cu predilecţie pentru categoriile de persoane vulnerabile sau cu nevoi speciale, prin oferirea de servicii complementare celor asigurate de stat. Acestea au în vedere activităţi precum informarea, consilierea, asistenţă materială, juridică, medicală, psihologică, consiliere în vederea angajării, precum şi activităţi sociale, culturale, recreaţionale, educaţionale, cursuri de limba română şi orientare culturală, la nivelul celor două centre regionale de integrare existente în oraşele: Galaţi (str.Constructorilor nr.1 bis), şi Constanţa (bd. Mamaia, nr. 13).

Proiectul îşi propune totodată să implice mediatori culturali, interpreţi şi voluntari la nivel local precum şi dezvoltarea de reţele de suport local la nivelul instituţiilor şi organizaţiilor care intră în contact cu străini sau în cadrul comunităţilor acestora, cu relevanţă la nivel multicultural.

Coordonator proiect
Stefan Leonescu
JRS România
www.jrsromania.org, tel. 031.102.14.23, jrsromania@gmail.com

***
Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi (JRS) din România (www.jrsromania.org) este o organizaţie non-guvernamentală umanitară, independentă, non-profit, apolitică şi democratică care sprijină şi promovează drepturile fundamentale ale refugiaţilor şi ale persoanelor dezrădăcinate. Misiunea JRS România este de a însoţi refugiaţii şi persoanele dezrădăcinate, de a-i servi în orice situaţie şi de a pleda pentru cauza lor în faţa autorităţilor şi a societăţii civile.

My Place este exemplu de bună practică, fiind un concept dezvoltat în cadrul mai multor proiecte implementate de JRS România din diverse surse de finanţare nerambursabilă (http://jrsromania.org/centru-my-place/ si https://www.youtube.com/watch?v=ZC91bi1z574).

Links