ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP SPORTING CLUB GALATI, în calitate de Beneficiar, impreuna cu Partner 1 – Federatia pentru Accesibilizarea Romaniei si Partner 2 – Asociatia Consultantilor si Expertilor in Economie Sociala Romania, implementează în perioada 26.08.2022 – 25.07.2023, proiectul cu titlul “DA – pentru dezvoltare locala! DA – pentru ONGuri active in comunitate!”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 - Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectiv Specific 2.1 -Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP, cod SIPOCA 928/cod MySMIS150804.

Aici, comunicatul de presa:
https://poca-da.ace-economiesociala.ro/data/documente/12/68680.pdf

Links

Files