COMUNICAT DE PRESĂ


Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi (JRS) din România anunţă lansarea proiectului „My Place – o punte pentru integrarea BPI şi RTT în România"

Proiectul are o durată de 12 luni și este finanțat prin Programul Național — Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (număr de referință contract: FAMI/19.04.01(02)), gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne — Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, ca Autoritate Responsabilă, și Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă. Proiectul are o valoare totală de 1.619.010,08 lei şi vine să completeze activităţile derulate anterior în cadrul altor proiecte similare.

Susţinerea procesului de integrare efectivă a beneficiarilor unei forme de protecţie (BPI) şi a strainilor (RTT – resortisanţi ţări terţe) cu şedere legală în România la nivelul judeţelor Galaţi, Constanţa, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea, urmează a fi realizată cu predilecţie pentru categoriile de persoane vulnerabile sau cu nevoi speciale, prin oferirea de servicii complementare celor asigurate de stat. Acestea au în vedere activităţi precum informarea, consilierea, asistenţa materială, juridică, medicală, psihologică precum şi activităţi sociale, culturale, recreaţionale, educaţionale, cursuri de limba română şi orientare culturală, la nivelul celor două centre regionale de integrare existente în oraşele: Galaţi (str. Brailei nr. 37, et. 2), şi Constanţa (bd. Mamaia, nr. 13).

Proiectul îşi propune totodată să implice mediatori culturali, interpreţi şi voluntari la nivel local precum şi dezvoltarea de reţele de suport local la nivelul instituţiilor şi organizaţiilor care intră în contact cu străini sau în cadrul comunităţilor acestora, cu relevanţă la nivel multicultural.


Director executiv
Cătălin Albu
JRS România
www.jrsromania.org, tel. 031.102.14.23, jrsromania@gmail.com

Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare
Titlul proiectului „My Place – o punte pentru integrarea BPI şi RTT în România"
Număr contract: FAMI/19.01.04 (02)
Beneficiar: Asociaţia JRS Romania

Links