COMUNICAT DE PRESĂ


Asociația Serviciul Iezuiților pentru Refugiați (JRS) din România anunță lansarea etapei a II-a a proiectului:” MY PLACE to INTEGRATION”. Proiectul are o valoare totală de 4,000,520.78 lei și o durată de 27 luni, fiind finanțat prin Programul Național — Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (număr de referință contract: FAMI/20.02.01.02(02)) gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne — Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, ca Autoritate Responsabilă, și Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă.

Proiectul implică oferirea de servicii complementare procesului de integrare a străinilor beneficiari ai unei forme de protecţie şi resortisanţi ţări terţe cu şedere legală, la nivelul a sapte judeţe: Galați, Constanța, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea. Acestea sunt realizate în cadrul a două centre regionale de integrare din orașele Galați (str. Constructorilor nr.1 bis) și Constanța (bd. Mamaia, nr. 13) precum și unui punct regional de contact care funcționează la Centrul Regional de Proceduri și Cazare din Galați, unde pot fi organizate activități precum informarea, consilierea, asistență materială, juridică, medicală, consiliere în vederea angajării, precum și activități sociale, culturale, recreaționale, educaționale, cursuri de limba română şi orientare culturală etc.

Proiectul își propune totodată să implice mediatori culturali, interpreți şi voluntari la nivel local precum şi dezvoltarea de rețele de suport local la nivelul instituțiilor și organizațiilor care intră în contact cu străini sau în cadrul comunităților acestora, cu relevanță la nivel multicultural.

Coordonator proiect
Stefan Leonescu
JRS România
www.jrsromania.org, tel. 031.102.14.23, jrsromania@gmail.com

Links

Files