COMUNICAT DE PRESĂ

În data de 10 iulie 2019, începând cu ora 9.00, va avea loc evenimentul de închidere al Etapei a II-a de implementare a Proiectului „My Place – o punte pentru integrarea BPI şi RTT în România” la nivelul Centrului Regional de Integrare Galati, în str. Brailei, nr 37, et. 1 în prezenţa reprezentanţilor Inspectoratului General pentru Imigrări şi a autorităţilor locale.

Prin intermediul fazei a doua a proiectului, a fost oferită asistenţă pentru aproximativ 450 de străini, adulţi şi copii, care au dobândit o protecţie internaţională în România, cărora li s-a recunoscut statutul de refugiat sau li s-a acordat protecţia subsidiară, precum şi cetăţenilor non-UE şi apatrizi care au un drept de şedere în România (ca membri de familie ai cetăţenilor români, aflaţi în scop de studii sau afaceri etc).

Au fost implicate reţele de mediatori culturali, interpreţi şi voluntari la nivel local precum şi reţele de suport local la nivelul instituţiilor şi organizaţiilor care intră în contact cu străini sau comunităţile acestora, cu relevanţă la nivel multicultural.

Sustinerea procesului de integrare efectiva a strainilor la nivelul judetelor Galati, Constanta, Vrancea, Bacau, Vaslui, Braila, Tulcea, a fost realizata, cu predilectie, pentru categoriile de persoane vulnerabile si cu nevoi speciale, prin oferirea de servicii complementare celor asigurate de stat. Acestea au in vedere activitati precum informarea, consilierea, asistenta materiala, juridica, medicala, psihologica precum si activitati sociale, culturale, recreationale, educationale, cursuri de limba romana si orientare culturala, la nivelul Centrului Regional de Integrare din orasul Galati.


Director executiv
Cătălin Albu
JRS România
www.jrsromania.org, tel. 031.102.14.23, jrsromania@gmail.com


Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare
Titlul proiectului „My Place – o punte pentru integrarea BPI şi RTT în România”
Număr contract FAMI/17.02.02.02
Beneficiar: Asociaţia JRS România
Partener: Fundaţia Inimă de Copil