COMUNICAT DE PRESĂ
Primii pași spre soluții alternative de eficientizare energetică în comuna Cojasca

București, 16 decembrie 2020

Soluțiile de eficientizare energetică au un rol important în creșterea calității vieții și devin deosebit de importante în comunitățile rurale și cele afectate de sărăcie. Asociația „FDP – Protagoniști în educație” a făcut primii pași spre eficientizare energetică în satul Iazu din comuna Cojasca (jud. Dâmbovița). Dispensarul comunei a fost dotat cu panouri fotovoltaice devenind prima clădire din comună ce utilizează energia solară pentru aprovizionarea cu energie electrică. Clădire emblematică în comunitate, dispensarul cu panouri fotovoltaice are și o valoare de sensibilizare a membrilor comunității cu privire la soluțiile de eficientizare energetică.
Totodata, au fost culese informatii despre un număr de 471 locuințe din satul Iazu și a fost realizat un studiu ce a permis configurarea unei imagini de ansamblu și o mai bună cunoaștere a caracteristicilor clădirilor de locuit din satul Iazu, elemente ce permit evaluarea posibilităților de utilizare a sistemelor alternative de eficiența ridicată.

Aceste acțiuni s-au desfășurat în cadrul proiectului “Primii pași spre soluții alternative de eficientizare energetică în comuna Cojasca”, implementat de Asociația “FDP – Protagoniști în educație” în perioada 01.10.2020 – 10.12.2020.

La cei peste 20 ani de la înființare, misiunea Asociației FDP-Protagoniști în educație este aceea de a promova demnitatea umană a celor mai dezavantajate persoane din comunitățile noastre, pornind de la experiența fiecăruia dintre ei și implicându-i ca adevărați protagoniști ai vieții lor. În viziunea FDP, fiecare persoană își poate valorifica talentele cu care a fost înzestrată. FDP intervine în mod integrat la nivelul comunităților cu trei mari obiective: prevenirea abandonului școlar pentru copii proveniți din familii defavorizate, reducerea riscului de excluziune pentru familii provenite din medii dezavantajate, facilitarea accesului la servicii medicale și de sănătate a beneficiarilor.


"Proiect realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (www.inovarecivica.fdsc.ro). Apelul de proiecte 2020 a fost lansat cu sprijinul Enel România.”