COMUNICAT DE PRESĂ


Asociaţia JRS România anunţă închiderea proiectului “Sunt un străin, până mă cunoşti” şi a campaniei la nivel naţional ce s-a desfășurat în perioada 10.03.2017–09.10.2018, pentru înţelegerea diferenţelor culturale şi a fenomenul imigraţiei de către populația României.

Pornind de la criză refugiaţilor şi percepţia negativă a populaţiei faţă de acest grup care se răsfrânge şi asupra altor categorii de cetaţeni străini din România, campania a dorit să contribuie la crearea unui mediu favorabil în vederea primirii şi a integrării acestor persoane.

Campania a urmărit să informeze publicul român într-un mod corect cu privire la beneficiile integrării străinilor şi să creştem gradul de toleranţă faţă de prezenţa acestora pe teritoriul României.

Acţiunile campaniei sunt deosebit de relevante în contextul actual de asumare şi implementare a obligaţiilor României că stat membru UE care vizează politici de integrare a cetăţenilor străini (acţiuni solidare cu ale altor state membre UE) pe de-o parte, iar pe altă parte pentru înlăturarea stereotipiilor, a sentimentului general de temere şi respingere a acestor cetăţeni în rândul populaţiei, dar şi în cadrul altor medii (prestatori publici sau privaţi de servicii, factori de decizie locali şi nu numai, jurnalişti, comunităţi locale).

Campania de informare şi conştientizare s-a desfăşurat în toate mediile de comunicare (presă scrisă şi online, TV, radio, publicitate stradală, canale online de social-media) şi este însoțită de două rapoarte de cercetare asupra acestui fenomen. De asemenea în cadrul campaniei au avut loc și 8 dezbateri publice în mai multe oraşe din ţară, reprezentative pentru comunitățile cetăţenilor străini.

Pentru mai multe informații privind rezultatele campaniei va invităm să accesați pagină de web: www.straininromania.ro, secțiunea media.

Director executiv
Cătălin Albu

JRS România
Telefon: 031.1021423; 031.1021432
www.jrsromania.org

Links