COMUNICAT DE PRESĂ


Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România în parteneriat cu Fundaţia Inimă de copil anunţă continuarea proiectului „My Place – o punte pentru integrarea beneficiarilor unei forme de protecţie şi a străinilor cu şedere legală în România" în cadrul Etapei a II-a (iulie 2018 – iulie 2019).

Început în iulie 2017, proiectul are o durată de 24 luni și este finanțat prin Programul Național — Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (număr de referință contract: FAMI/17.02.02), gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne — Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, ca Autoritate Responsabilă, și Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă. Acesta are o valoare totală de 3.443.554,16 lei şi vine să completeze activitățile derulate anterior în cadrul altor proiecte similare.

Până în prezent au fost asistaţi un numar de peste 320 beneficiari ai unei forme de protecţie şi peste 200 străini cu drept de şedere legală în România, participanţi la peste 200 de activităţi socio-culturale, educative sau recreaţionale, 70 de module de limba română şi acomodare culturală precum şi la sesiuni de informare, consiliere, asistenţă materială, juridică, medicală, psihologică la nivelul celor două centre regionale de integrare din oraşele Galaţi (str. Brailei nr. 37, et. 2), respectiv Constanţa (bd. Mamaia, nr. 13).

Etapa actuală implică activităţi continuate de susţinere a procesului de integrare efectivă pentru beneficiarii unei forme de protecţie si a străinilor cu şedere legală în Romania la nivelul judeţelor Galaţi, Constanţa, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea, cu predilecţie pentru categoriile de persoane vulnerabile şi cu nevoi speciale, prin oferirea de servicii complementare celor asigurate de stat.

Director executiv
Cătălin Albu
JRS Romania
www.jrsromania.org, tel. 031.102.14.23, jrsromania@gmail.com

***
Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi (JRS) din România (www.jrsromania.org) este o organizaţie non-guvernamentală umanitară, independentă, non-profit, apolitică şi democratică care sprijină şi promovează drepturile fundamentale ale refugiaţilor şi ale persoanelor dezrădăcinate. Misiunea JRS România este de a însoţi refugiaţii şi persoanele dezrădăcinate, de a-i servi în orice situaţie şi de a pleda pentru cauza lor în faţa autorităţilor şi a societăţii civile.
Fundatia Inima de Copil (http://www.inimadecopil.ro/#) este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în 1996 de un grup de voluntari, a carei misiune este oferirea de ajutor şi a da speranţă copiilor şi tinerilor în dificultate, familiilor lor, prin creşterea calităţii vieţii lor şi susţinând integrarea lor în societate, prin furnizarea de servicii sociale, consiliere şi instruire, lobby şi advocacy şi activităţi bazate pe principii morale creştine.
My Place este exemplu de bună practică, fiind un concept dezvoltat în cadrul mai multor proiecte implementate de JRS România din diverse surse de finanţare nerambursabilă (http://jrsromania.org/centru-my-place/ şi https://www.youtube.com/watch?v=ZC91bi1z574)

Links