Comunicat de presa
21 Dec. 2020
Asociația pentru Respectarea Drepturilor Omului (“ARDOM”) anunta lansarea proiectului STOP VIOLENTEI. Servicii integrate pentru victime ale violentei domestice. Proiectul se va derula pe o perioada de 10 luni, in perioada 21.12.2020-21.10.2021 in Bucuresti si este destinat prevenirii și combaterii violenței domestice, precum și protecției victimelor violenței domestice si de gen.
Proiectul se adreseaza in primul rand victimelor violentei domestice (copii, părinţi, rude, vecini sau persoane din reţeaua socială a familiei, inclusiv copii martori la violență domestică), minorilor si tinerilor aflati in centre de plasament, si mai apoi tuturor instituțiilor cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice, respectiv autorităților competente ale statului român, organizațiilor neguvernamentale și altor reprezentanți ai societății civile.
Activitatile proiectului propus abordeaza in mod direct egalitatea de gen si violenta de gen si cresterea capacitatii si sustenabilitatii ONG-urilor si sectorului societatii civile.
Prin acest proiect urmarim scaderea semnificativa a victimelor violentei domestice, precum si cresterea gradului de implicare a societatii in lupta impotriva violentei.
Proiectul este derulat de Asociatia pentru Respectarea Drepturilor Omului cu sprijinul financiar Active Citizens Fund Romania, program finantat de Islanda, Lichetenstein si Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este scaderea victimelor violentei domestice și cresterea gradului de implicare a societatii in lupta impotriva violentei.
Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.
Despre Asociația pentru Respectarea Drepturilor Omului
Respectarea drepturilor omului si egalitatii de gen, ocrotirea și sprijinirea familiei, dezvoltarea și consolidarea solidarității familiale, bazată pe prietenie, afecțiune și întrajutorare morală și materială a membrilor familiei, constituie nu doar un obiectiv de interes național, ci si misiunea pe care ne-am asumat-o.
Persoana de contact : Maria POP, e-mail: maria.pop@ardom.ro, telefon: 021 796 3390.
Proiect derulat de Asociația pentru Respectarea Drepturilor Omului

Links